Cloud server

Home » Servisi » Cloud server

cloud serverFleksibilna mCloud platforma omogućava malim i srednjim poduzećima, kao i zahtevnim hosting korisnicima, da zakupe SSD virtuelni server i koriste tačno onoliko resursa koliko im je potrebno, a da istovremeno koriste superiorna hardverska i softverska rešenja, uz minimalna ulaganja. Na raspolaganju je izbor Microsoft (Windows 2008, 2012, 2016) ili Unix/Linux (CentOS, Ubuntu, Debian, FreeBSD) operativnog sistema. Server možete dobiti i sa Cloud Ready preinstaliranim sofverom: razni kontrolni paneli poput ISPManager, aaPanel, Webmin, Virtualmin, ISPconfig, Centos Web Panel (CWP), kao i mnoga druga Cloud Ready rešenja, među kojima su Docker, Kubernetes, LiteSpeed web server, LAMPLEMPWordPressWordPress multisite, NextCloud, OpenVPN.

Serveri su locirani u Srbiji.

Kako funkcioniše mCloud platforma

mCloud funkcioniše potpuno automatski i u bilo kom trenutku možete kreirati server – vašu virtualnu mašinu, po želji, uz izbor performansi i mrežnih resursa koje server treba koristiti i operativnog sistema koji treba biti automatski instaliran. Ako se odlučite za plaćanje karticom, nakon završene finansijske transakcije, za samo nekoliko minuta željeni servis postaje aktivan. Omogućeno je i plaćanje preko računa, a u tom slučaju servis se aktivira po prijemu sredstava.

Šta možete sa mCloud panelom

Preko mCloud panela možete samostalno određivati sve parametre sistema. U pitanju je unmanaged usluga i dobijate pun pristup zakupljenim resursima i možete samostalno upravljati njima, a ako vam je potrebna pomoć, naša stručna tehnička podrška stoji vam na raspolaganju. Kod ovog tipa usluga garantujemo SLA od 99,99% za rad samog servisa i hardvera, ali ne ulazimo u detalje same instalacije i finalnog rešenja (servisi, aplikacije itd.). Naravno, tu smo da pomognemo oko svega što treba, zavisno od potreba, moguće je dogovoriti pomoć pri migraciji aplikacije, postavci setupa i druge dodatne usluge.

mServer Linux

Linux virtuelni server čije resurse možete
konfigurisati u skladu s vašim potrebama.
Veliki izbor distribucija:
CentOS, RedHat, Ubuntu, Debian…
Već od 1366,00 RSD
 

mServer Windows

Windows virtuelni server čije resurse konfigurisati u skladu s vašim potrebama.
Veliki izbor distribucija:
Windows 2008R2/2012 Web/Standard/Enterprise
Već od 4330,00 RSD

Pogledajte detaljan cenovnik ili saznajte cenu željene konfiguracije putem intuitivnog panela.

Konfigurišite svoj cloud podešavajući željene resurse i operativni sistem.

mCloud infrastruktura i podrška

mCloud se temelji na potpuno superiornom hardveru i softveru. Svi serveri potpisani su od strane kompanije Fujitsu, čuvanje podataka se vrši na NetApp storage jedinicama, a mrežno okruženje bazirano je na Cisco opremi. Softversko rešenje za Cloud čini renomirana i vrlo napredna OnApp platforma.

Svi sistemi i sva rešenja dizajnirani su i implementirani na način da ne postoji „single point of failure“. Posebnu pažnju posvećujemo i izboru saradnika jer verujemo da samo s najboljim kadrovima možemo održati visok nivo pruženih usluga. Zato su članovi mCloud tima priznati i poznati IT profesionalci, s više od deset godina iskustva u različitim tehnologijama.

Konfigurišite Cloud Ready rešenje podešavajući željeni templejt, resurse i operativni sistem