Data Centri

Home » Tehnologija » Data Centri

Naša oprema se nalazi u tri data centra u Beogradu, koja su međusobno povezana optičkim linkovima brzine 2×10 Gbps. Svi data centri su opremljeni naprednim servisima za neprekidno napajanje, klimatizaciju i protivpožarnu zaštitu, a ispunjavaju i visoke, Tier 3 zahteve sigurnosti. Kapaciteti internetskih linkova su 21Gbps uz konekciju na domaću tačku za razmenu internet saobraćaja – Serbian Open Exchange, čime osiguravamo najjaču i redundantnu infrastrukturu namenjenu isključivo pružanju najkvalitetnijih Cloud hosting usluga.

Data centri:

 • TIER 3
 • Redundansa minimum N+1 na svim kapacitivnim komponentama infrastrukture (UPS, DEA, klima ormari, čileri, pumpe)
 • Dualno napajana IT oprema u parovima. A/B power feed sa zagarantovanom dostupnošću od 99.999%, 24 sata+ generator
 • Redundantan server za hlađenje
 • Redundantan sistem za gašenje požara
 • Fizička sigurnost / video nadzor 24×7 uključujući antiterorističku zaštitu

Konekcija:

 • 21Gbps uplink kapacitet
 • Dark fiber ring u Beograd/Srbija povezuje 3 Data centra
 • Latency <3ms između Data Centara u Beogradu
 • Latency iz Beograda ka inostranstvu: LINX UK<40ms | CERN CH <35ms | RIPE NL <40ms | Paris FR <50ms | Milan IT <40ms | Vienna AT <40ms

Nadgledanje i obaveštavanje u slučaju problema s infrastrukturom:

 • 24×7 monitoring kompletne platforme, svih infrastrukturnih servisa/uređaja (više od 20 grafikona po uređaju / monitoring na nivou minute).