Inženjering na zahtev

Home » Tehnologija » SLA » Inženjering na zahtev

Inženjerske usluge podrazumevaju angažovanje ili intervencije naših inženjera na samom serveru, prema zahtevu klijenta, a na osnovu prethodno dogovorenih ciljeva i aktivnosti. Mogu uključivati slededeće poslove:

  • instalacije/reinstalacije servera
  • instalacije/reinstalacije dodatnih servisa i funkcionalnosti
  • dodatna podešavanja servera ili optimizacije
  • sigurnosno ojačanje servera i servisa (eng.: security hardening)
  • konsultacije pri sistemskom dizajnu novog rešenja i drugo.
Naziv usluge Jednokratno RSD
Intervencija na zahtev, inženjer/sat 5.808,00

Cena je prikazana sa PDV-om.