Backup opcije

Home » Servisi » Backup opcije

Automatski backup (snapshot)

mCloud platforma omogućava da se za svaki VPS napravi sigurnosna kopija, odnosno backup (snapshot celog servera). Kada napravite backup, sistem će zabeležiti trenutno stanje na vašem serveru sa svim podešavanjima koje ste prethodno napravili.

Backup usluga se zakupljuje prema veličini potrebnog backup prostora, a potreban prostor se određuje prema veličini podataka koje imate. Ako želite da koristite auto-backup opciju (preporučena opcija) koja će automatski da pravi backup na dnevnom i nedeljnom nivou, treba zakupiti prostor na kome će biti mesta za 3 kopije celog servera (dnevni, nedeljni + prostor za rotaciju, gde će se snimiti naredni zakazan backup, pre nego bude obrisan stariji). Takođe, može se podesiti i neki drugi interval za auto-backupe, prema vašoj želji.

Nezavisno od auto opcije, uvek možete i ručno pokrenuti backup u trenutku kada vam odgovara (na primer, pre nego radite neke veće izmene).

Ovakav tip backup usluge omogućava da se stanje celog servera vrati iz backupa na produkciju, veoma brzo i lako. Kod ove vrste usluge nije moguće vaditi samo određene fajlove ili podatke iz baze (moguće je jedino podizanje zasebnog servera na koji bi se kopirao imidz celog servera iz backupa, pa onda korisnik pretrazuje i preuzima šta je potrebno, nakon čega se ta kopija servera gasi).

Naziv uslugeMesečno u RSD
Cloud Server - mServer 50GB463,75
Cloud Data Centar - 100GB872,50

Dodatni disk

Ukoliko je potrebno praviti backup baze, fajlova i slično, čemu bi klijent mogao samostalno da pristupa, savetujemo opciju dodavanja dodatnog diska na koji bi neka skripta kopirala podatke. Dodatni disk ne mora biti SSD, već sporiji, što je povoljnija opcija. Za ovaj dodatni disk takođe možete podesiti auto-backup opciju.

Naziv usluge Mesečno u RSD
HDD disk 50GB2.100,00

Inkrementalni backup

Inkrementalni backup može čuvati određene direktorijume ili fajlove sa celokupnom istorijom promena koje možete pretraživati.

Nakon inicijalnog full backupa, svakodnevno se mogu čuvati samo razlike u odnosu na full backup. Razlike mogu da se prave i češće u zavisnosti od sadržaja servera. Inkrementalni backup ne kopira svaki put sadržaj svih fajlova, nego kopira samo razlike od prošlog puta (čime se zauzima manji backup prostor kod čuvanja duže istorije), pa je moguće bekapovati milione fajlova na ovaj način. Kada se vraća backup, klijent može da pregleda istoriju bilo kog fajla pojedinačno ili celog dir-a.

Ovaj tip usluge se može realizovati na više načina:

  • zakup dodatnog servera na kome bi se radio backup
  • zakup dodatnog diska na produkcionom serveru, ali uz obavezni automatski backup (snapshot) i tog diska.

Za više informacija nam se javite, pa ćemo vam preporučiti odgovarajuće rešenje.

Sve cene su prikazane sa PDV-om.