Docker

Home » Servisi » Cloud Ready » Docker

Docker je jedno od najpoznatijih rešenja za pokretanje procesa u izolovanom okruženju. Pod licencom “Freemium” ovaj softver je u osnovi besplatan, ali za dodatne funkcije i podršku postoji premium opcija.

Sa Dockerom, programeri brinu samo o aplikacijama koje su pokrenute unutar kontejnera, ne i o upravljanju kontejnerima. Jedna od najvećih prednosti Docker-a je to što je veoma brz. Najnovija verzija koja je dostupna zajedno sa docker-compose omogućava da odmah počnete da podižete kontejnere bez dodatnih instalacija.

Osnovna prednost Dockera je u boljoj iskorišćenosti resursa u poređenju sa virtualizacijom. Docker ima takvu arhitekturu da koristi kernel operativnog sistema “domaćina” u kome izoluje procese koristeći kontejnere. Zbog toga nije potrebno da se unapred alociraju resursi kao kod virtualizacije, već kontejneri među sobom i sa “domaćinom” dele, i po potrebi koriste, raspoložive rasurse. Takav model omogućava pokretanje više izolovanih procesa u okviru dostupnih resursa nego što je to slučaj kod modela klasične virtualizacije. Pored dinamičke upotrebe resursa, moguće je podeliti tj. ograničiti upotrebu resursa prema planiranim potrebama pojedinačnog kontejnera.

Putem Docker Hub-a ili koristeći neki drugi docker registry, korisnici mogu brzo i lako da pronađu i preuzmu “Image” softvera koji žele da koriste. Na taj način obezbeđuje se ista polazna osnova što može biti korisno za projekte u kojima postoji kolaboracija, a potrebno je obezbediti identično okruženje svim učesnicima.

“Dockerfile” proširuje primenljivost ovog rešenja za izolaciju i pokretanje procesa tako što omogućava modifikaciju preuzetog operativnog sistema ili softvera. Korz konfiguracioni file, “Dockerfile”, može se zadati set komandi i može se definisati željena konfiguracija koja bi po inicijalizaciji kontejnera odmah bila primenjena, dok bi navedene komande bile izvršene.
Sve ovo omgućava laku, brzu, ali i široku primenljivost Dockera u raznim situacijama, počev od klasične izolacije procesa, primene u developmentu i “Continuous Integration” procesima, pa sve do produkcionih okruženja, skalabilnosti i orkestracije infrastrukture.

Ukoliko Vam je potrebno fleksibilno rešenje za infrastrukturu i razvoj koje Vam omogućava da definišete proces onako kako želite, Docker može biti dobro rešenje za vas.

Kupi odmahserver sa preinstaliranim Dockerom već od 1.366,25 RSD/M