Tehnologija

Home » Tehnologija

U cilju pružanja najvišeg nivoa dostupnosti naših usluga za naše klijente, koristimo najsavremenija rešenja, najnovije i najpouzdaniji tehnologije. Pratimo razvoj tehnologija i mogućnosti istih, te svake godine vršimo i odgovarajuća unapređenja na sistemu u cilju dodanog poboljšanja usluga, kao i proširenja mogućnosti koje korisnik ima na raspolaganju.

Na osnovu bogatog iskustva naših stručnjaka, biramo samo proizvode i partnere za koje smo uvereni da će obezbediti najviši nivo kvaliteta koji tražimo, zbog čega je mCloud u potpunosti zasnovan na superiornom hardveru i softveru. Naši partneri su neke od najvećih i najuglednijih svetskih kompanija, hardverskih i softverskih proizvođača: Fujitsu, Cisco, NetApp, HP, Citrix, Microsoft, Red Hat, Oracle i drugi. U kombinaciji ovih top-of-the-class rešenja, u mogućnosti smo da ponudimo našim klijentima najkvalitetnije Cloud hosting usluge u Srbiji.

Serveri i mreža: Fujitsu i HP serverski sistemi su opremljeni Intel Xeon procesorima poslednje generacije. Mreža se oslanja na Cisco rešenja dopunjena Cisco Nexus tehnologijom, kao i  HP FlexFabric switch-evima sa podrškom za SDN.

Virtuelizacija: Citrix XenServer i KVM hipervizori uz renomiran i veoma napred  OnApp IaaS orkestrator.

Load balancing i security: Namenske instance Load Balansera, po korisniku, u okviru platforme.

Storage: Višestruki NetApp sistemi za skladištenje podataka visokih performansi za NAS i HP 3PAR all-flash redundantnim sistemom za SAN, uz zaštitu podataka korišćenjem NetApp SnapMirror i HP tehnologija.

Sa više monitoringa sistema na različitim geografskim lokacijama, nadgledamo sistem na nivou 1 minuta. Razvili smo specijalizovane alate za monitoring celog sistema i performansi u realnom vremenu, dizajnirane tako da nas upozore ukoliko postoje i minimalna odstupanja.