LAMP

Home » Servisi » Cloud Ready » LAMP

LAMP je skup open source softvera koji je neophodan da bi se pokrenuo sajt/aplikacija. Skraćenica je nastala od početnih slova imena sledećeg softvera: Linux, Apache, MySQL i PHP, a ovaj bundle dobijate preinstaliran izborom ovog steka. U pitanju su najnovije verzije Apache-a, Mysql i PHP-a.

  • Linux se koristi kao operativni sistem na kome se koristi ovaj stek.
  • Apache kao webserver
  • MySQL kao baza podataka
  • PHP je popularni server-side interpreter.

Prednost LAMP steka se ogleda u tome što se smatra industrijskim standardom i mnogi sistem administratori imaju višegodišnje iskustvo sa njim pa sama konfiguracija ne bi trebalo da bude problem.

Koje su prednosti korišćenja ovakvog servera, u odnosu na neki sa sa kontrolnim panelom?

Obzirom da nema nikakvog grafičkog okruženja, kao i dodatnih servisa/modula/pluginova…resursi vašeg servera neće biti dodatno opterećeni za opsluživanje takvih servisa, već su predodređeni za funkcionisanje vaše aplikacije i iz servera se može izvući maksimum performansi.

Ukoliko imate aplikaciju koja zahteva Apache (na primer definisali ste pravila kroz .htaccess) onda preporučujemo da odaberete LAMP. Ako vam pak više odgovara da koristite Nginx kao web server, pogledajte LEMP stek.

Kupi odmahserver sa preinstaliranim LAMP stekom već od 1.366,25 RSD/M