LEMP

Home » Servisi » Cloud Ready » LEMP

LEMP je skup open source softvera koji je neophodan da bi se pokrenuo sajt/aplikacija. U osnovi je isti stek kao i LAMP, sa razlikom što je web server Nginx umesto Apache-a. U pitanju su najnovije verzije Nginx-a, Mysql i PHP-a.

  • Linux se koristi kao operativni sistem na kome se koristi ovaj stek.
  • Nginx kao webserver
  • MySQL kao baza podataka
  • PHP je popularni server-side interpreter.

Nginx je dodatno orijentisan za brzinu i stabilnost. Bolji je za serviranje statičkog sadržaja, te je skalabilnost ovakvih servera lakša.

Ovaj stek zahteva da PHP radi u FPM modu umesto kao dodatak samom web serveru kao što je to slučaj kod Apache2 servera. FPM mod je znatno bolji jer se zahtevi serviraju optimalnije, sa manje korišćenja memorije i CPU.

Menadžment zadataka pogotovo na serverima sa puno jezgara je znatno napredniji i efikasniji pa se neće desiti da server počne da usporava pri velikom opterećenju.
Ne podržava .htaccess fajlove kao što to podržava Apache2 ali omogućava da se u config web servera unese definicija onoga što bi .htaccess izvršavao.

Koje su prednosti korišćenja ovakvog servera, u odnosu na neki sa kontrolnim panelom?

Obzirom da nema nikakvog grafičkog okruženja, kao i dodatnih servisa/modula/pluginova, resursi vašeg servera neće biti dodatno opterećeni za opsluživanje takvih servisa, već su predodređeni za funkcionisanje vaše aplikacije i iz servera se može izvući maksimum performansi.

Kupi odmahserver sa preinstaliranim LEMP stekom već od 1.366,25 RSD/M