lamp vs mean

LAMP vs MEAN

LAMP i MEAN predstavljaju dva veoma često korišćena web steka otvorenog koda za razvoj aplikacija visokih performansi. Baš kao i drugi web stekovi, LAMP i MEAN kombinuju različite tehnologije, uključujući operativne sisteme, programske jezike, baze podataka, biblioteke i framework-ove, koji su ključni za kreiranje web aplikacija.

Iako imaju neke sličnosti, LAMP i MEAN se razlikuju po načinu na koji pružaju različite tehnologije koje su neophodne za nesmetano funkcionisanje web aplikacija, kako na frontend, tako i na backend strani.

Ali, pre nego što detaljnije razmotrimo razlike između LAMP i MEAN steka, važno je da definišemo šta zapravo predstavlja stek.

Šta je stek?

Stek, poznat i kao tehnološki stek, je skup različitih softverskih komponenti, alata, tehnologija i platformi koje se koriste zajedno u razvoju softvera ili aplikacija. Organizovan je u slojevima ili nivoima, gde svaki sloj obavlja određene funkcije ili zadatke neophodne za podršku razvoju i funkcionisanju softvera.

Tipični softverski stek obuhvata različite komponente kao što su operativni sistem, serverski softver, programski jezici, framework-ovi za razvoj aplikacija, baze podataka, alati za upravljanje verzijama koda, biblioteke, kao i različite tehnologije za mrežnu komunikaciju, bezbednost, testiranje i druge potrebe.

Stek omogućava programerima i razvojnim timovima da koriste već postojeće komponente i tehnologije umesto da ih razvijaju iz početka, što može značajno ubrzati proces razvoja, poboljšati efikasnost i olakšati održavanje aplikacija.

Sada kada smo razumeli koncept steka, možemo detaljnije pogledati LAMP i MEAN stekove.

Šta je LAMP stek?

LAMP je akronim koji označava kombinaciju sledećih tehnologija:

L: Linux (operativni sistem)
A: Apache (web server)
M: MySQL (sistem za upravljanje relacionim bazama podataka, SURBP/RDBMS, koji koristi SQL)
P: PHP (programski/skriptni jezik)

LAMP je široko korišćeni, tradicionalni stek koji postoji još od 1998. godine. Kao jedan od prvih dostupnih tehnoloških stekova, LAMP je poznat po svojoj stabilnosti i podršci za različite web aplikacije i framework-ove. Njegov ekosistem baziran na PHP-u posebno je pogodan za manje, sadržajem vođene (content-driven) sisteme.

Njegove osnovne komponente uključuju:

Linux — Linux je operativni sistem (OS) LAMP steka. Kao softver slobodnog i otvorenog koda Linux je popularan izbor za mnoge programere, koji mogu odabrati bilo koju verziju koja im je potrebna, optimizovanu za bilo koji projekat.

Apache — Apache je web server steka. Iako spada među starije servere, i dalje je visoko prilagodljiv, dobro poznat i nudi napredne funkcionalnosti.

MySQL — MySQL je SURBP optimizovan za web razvoj. Pouzdan, jednostavan za korišćenje i kompatibilan sa više jezika, MySQL je poznati alat koji postoji više od dve decenije, što u mnogim slučajevima olakšava integraciju.

PHP — PHP je opšti jezik za front i backend web razvoj. Odlikuje se širokim spektrom funkcija i biblioteka koje su poznate programerima.

Kod nas možete povoljno zakupiti server sa preinstaliranim LAMP stekom.

Šta je MEAN stek?

MEAN je akronim koji označava kombinaciju sledećih tehnologija:

M: MongoDB (ne-relaciona NoSQL baza podataka)
E: Express.js (backend web framework)
A: AngularJS (frontend framework za razvoj korisničkog interfejsa)
N: Node.js (open-source backend runtime okruženje)

MEAN je nastao relativno skoro. Prvi put ga je predstavio developer Valeri Karpov 2013. godine, i od tada je postao veoma popularan. Ovaj stek može efikasno upravljati velikim brojem istovremenih/konkurentnih veza, čineći ga izuzetno pogodnim za aplikacije koje rade sa podacima u realnom vremenu.

Njegove osnovne komponente uključuju:

Node.js — Node.js je osnova MEAN steka. Node.js je open-source, backend JavaScript framework za razvoj brzih i skalabilnih web aplikacija. Njegova asinhrona arhitektura olakšava kreiranje aplikacija u realnom vremenu.

MongoDB — MongoDB je baza podataka koja poseduje moćne alate za upit i indeksiranje podataka kako bi aplikacije mogle efikasno da upravljaju velikim zahtevima. Bazirana na NoSQL principima, koristi kolekcije dokumenata umesto tabela za skladištenje podataka. MongoDB čuva dokumente u strukturama podataka sličnim JSON-u.

Express.js — Express.js je brz, fleksibilan backend framework i HTTP server za Node.js. Obezbeđuje alate za izgradnju web aplikacija i API-ja, uključujući rutiranje, middleware i templating.

Angular — Angular je open-source frontend framework razvijen od strane Google-a. Omogućava programerima da grade dinamične, jednostrane web aplikacije (SPA) koristeći HTML, CSS i TypeScript. Angular omogućava brz razvoj, lako testiranje i nudi modularni pristup razvoju koda.

LAMP vs MEAN

Iako možete koristiti i LAMP i MEAN za pokretanje dinamičkih web aplikacija, svaki od njih je bolje prilagođen za određene vrste softvera. Zato je važno razumeti razlike između ova dva steka kako biste odabrali najbolji za vaš projekat.

Jezici i ekosistemi

Prilikom odabira tehnološkog steka, razmotrite sa kojim programskim jezikom ste više upoznati ili koji je lakši za učenje. Korišćenje programskog jezika koji vam je već dobro poznat može poboljšati vašu motivaciju i produktivnost.

LAMP koristi PHP, zreo i svestran backend jezik sa velikom zajednicom. PHP ima bogat ekosistem sa brojnim bibliotekama, framework-ovima i alatima. Njegova developerska zajednica takođe nudi i resurse i podršku kako bi se osigurao brži proces učenja za nove korisnike.

MEAN se izvršava na JavaScript-u i podržan je u svim glavnim browser-ima. Kao jedan od najrasprostranjenijih jezika na webu, JavaScript ima jednostavnu sintaksu i mnogo resursa koji pomažu novim developerima da se brzo prilagode. I dok je MEAN relativno nov, ima rastuću, aktivnu zajednicu koja pruža dobru podršku i kontinuirano razvija ovaj ekosistem.

Baze podataka

MEAN i LAMP nude dve potpuno različite podrazumevane baze podataka. LAMP uglavnom koristi MySQL, popularan i pouzdan sistem za upravljanje relacionim bazama podataka koji skladišti podatke u tabelama koristeći unapred definisanu šemu. Nasuprot tome, MEAN koristi MongoDB, fleksibilnu NoSQL bazu podataka koja skladišti podatke u kolekcijama.

Ključna razlika između ova dva sistema je skalabilnost. MongoDB omogućava lako horizontalno skaliranje kroz shard-ovanje, što uključuje distribuciju podataka preko više servera. S druge strane, MySQL omogućava vertikalno skaliranje, što podrazumeva dodavanje više resursa poput CPU-a, memorije ili kapaciteta diska serveru. Iako je vertikalno skaliranje lakše i manje kompleksno od shard-ovanja, takođe je ograničenije i manje ekonomično.

Performanse i skalabilnost

Developeri su tokom godina usavršavali LAMP kako bi ponudili vrhunske performanse na mnogim aplikacijama, uključujući popularne sisteme poput WordPress-a ili Joomla-e. Međutim, kompleksnije aplikacije sa visokim saobraćajem mogu naići na određena ograničenja.

MySQL može imati problema sa skaliranjem iznad određene tačke, što ograničava ukupnu skalabilnost steka. Apache takođe može imati problema sa obradom velikog broja istovremenih konekcija, što dovodi do daljih problema sa performansama.

S druge strane, MEAN nudi unapređene performanse za aplikacije svih veličina zahvaljujući neblokirajućem I/O i asinhronom procesiranju u Node.js-u. Ova visoka konkurentnost omogućava MEAN steku da upravlja sa više zahteva istovremeno bez uticaja na performanse. Horizontalno skaliranje MongoDB-a ga takođe čini pogodnim za obradu velikih količina podataka.

Primeri upotrebe LAMP i MEAN stekova

Iako oba steka imaju svoje prednosti i mane, najvažniji faktor prilikom izbora između njih je za šta ih koristite. Iako LAMP i MEAN mogu izgraditi slične aplikacije, svaki od njih ima jedinstvene prednosti.

Primeri upotrebe LAMP steka

LAMP stek najbolje se koristi za web sajtove i web aplikacije male do srednje veličine, ali uz nešto dodatne pripreme može da upravlja i većim sajtovima .

Uobičajeni primeri uključuju sisteme za upravljanje sadržajem (CMS) poput WordPress-a, Joomla-e i Drupal-a ili platforme za e-trgovinu poput Magneto-a i OpenCart-a.

Kombinacija Linux-a i Apache-a pruža sigurnost i stabilnost, što je za pomenute sisteme jedna od najbitnijih stavki. Takođe možete koristiti PHP za razvoj i integraciju prilagođenih funkcija poput payment gateway-a i plugina. Pouzdana baza podataka LAMP-a pogodna je za podatke koje ovi sajtovi generišu.

Primeri upotrebe MEAN steka

MEAN stek je posebno pogodan za aplikacije sa jednom stranicom (SPA) i web aplikacije sa funkcijama u realnom vremenu. Node.js je odličan u obradi komunikacije u realnom vremenu koristeći WebSockets, dok Angular može da obezbedi brzo učitavanje i lako održavanje.

MEAN je takođe odličan za skalabilne aplikacije koje obrađuju veliki broj podataka, zahvaljujući horizontalnom skaliranju MongoDB-a i modelu neblokirajućeg I/O koji koristi Node.js. Konačno, kao stek koji radi na JavaScript-u, MEAN je odličan za razvoj punog steka JavaScript-a. Korišćenje jednog programskog jezika unutar cele aplikacije znatno olakšava njen razvoj i održavanje.

Koji je bolji – LAMP ili MEAN?

Odluka o tome koji je stek bolji, LAMP ili MEAN, zavisi od specifičnih zahteva i karakteristika vašeg konkretnog projekta.

LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) stek se često smatra boljim izborom u određenim situacijama. Evo nekoliko scenarija u kojima bi LAMP stek mogao biti vaš izbor:

  • Tradicionalni pristup i stabilnost: Ako vaš projekat zahteva tradicionalni pristup web razvoju i stabilnost, LAMP stek može biti savršen izbor. Ove tehnologije su već dugo vremena prisutne u svetu web razvoja i stoga pružaju dobro ispitane i stabilne alate za izgradnju vaše aplikacije.
  • Iskustvo sa PHP-om i MySQL-om: Ako već imate iskustva sa PHP-om i MySQL-om ili koristite ove tehnologije zbog njihove široke upotrebe i podrške, LAMP stek će vam pružiti poznat okvir za rad i olakšati proces razvoja.
  • Korišćenje sistema za upravljanje sadržajem (CMS): Ako planirate da koristite sisteme za upravljanje sadržajem poput WordPress-a, koji su već izgrađeni na LAMP steku, odabir LAMP-a može biti prirodan izbor. LAMP pruža pouzdanu osnovu za takve platforme, omogućavajući vam da se fokusirate na kreiranje sadržaja umesto na tehničke detalje infrastrukture.
  • Pouzdana podrška za serverske aplikacije: Ako vam je potrebna pouzdana podrška za serverske aplikacije, poput Apache-a, LAMP stek nudi dobro ustanovljene alate i zajednicu koja može pružiti podršku i rešenja za različite serverske potrebe.

S druge strane, MEAN (MongoDB, Express.js, Angular, Node.js) stek takođe nudi svoje prednosti u određenim scenarijima. Evo nekoliko situacija u kojima bi MEAN stek mogao biti bolji izbor:

  • Razvoj modernih aplikacija: Ako planirate da razvijate modernu aplikaciju sa složenim klijentskim interfejsom i ažuriranjem u realnom vremenu, MEAN stek može biti bolji izbor. Ova kombinacija tehnologija omogućava brzo i efikasno razvijanje aplikacija koje zahtevaju dinamičan i interaktivan korisnički interfejs.
  • Jedan jezik na celom steku: Ako više volite rad sa jednim programskim jezikom (JavaScript) na celom steku, MEAN stek će vam omogućiti doslednost u razvoju i održavanju aplikacije. Ovo može olakšati timski rad i smanjiti kompleksnost projekta.
  • Prednosti cloud tehnologija i mikroservisa: MEAN stek je pogodan za korišćenje cloud tehnologija i koncepta mikroservisa. Node.js omogućava skalabilnost i fleksibilnost u cloud okruženjima, dok MongoDB pruža mogućnosti horizontalnog skaliranja, što je posebno korisno za aplikacije koje zahtevaju velike količine podataka i visoku dostupnost.
  • Brzo vreme razvoja i ažuriranja u realnom vremenu: Ako vam je potrebno brzo vreme razvoja i podrška za ažuriranja u realnom vremenu, MEAN stek može biti odličan izbor. Node.js je poznat po svojoj sposobnosti da efikasno upravlja velikim brojem konekcija istovremeno, što je idealno za aplikacije koje zahtevaju komunikaciju sa korisnicima u realnom vremenu.

U svakom slučaju, važno je da procenite zahteve konkretnog projekta, tehničke veštine vašeg tima i dugoročne ciljeve projekta kako biste odabrali stek koji najbolje odgovara vašim potrebama. Bez obzira na izbor steka, obe opcije pružaju moćne alate za razvoj web aplikacija visokih performansi.

Bez komentara

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *