Postovi sa oznakom "mongodb"

lamp vs mean

LAMP vs MEAN

LAMP i MEAN predstavljaju dva veoma često korišćena web steka otvorenog koda za razvoj aplikacija visokih performansi. Baš kao i drugi web stekovi, LAMP i MEAN kombinuju različite tehnologije, uključujući operativne sisteme, programske jezike, baze podataka, biblioteke i framework-ove, koji

Čitaj dalje

SQL vs NoSQL

Postoje dve glavne kategorije baza podataka koje se danas koriste u svetu razvoja softvera. U pitanju su SQL i NoSQL. U ovom tekstu ćemo uporediti SQL i NoSQL baze podataka na osnovu njihovih prednosti i nedostataka. SQL, ili Structured Query

Čitaj dalje