laravel vs node

Laravel vs Node

U poslednjih 10 godina Laravel i Node.js spadaju među najpopularnije web tehnologije. Tome su najviše doprinele njihove performanse i funkcionalnosti, koje web developerima značajno olakšavaju svakodnevni rad.

Laravel je PHP framework, pa imajući u vidu da PHP pokreće oko 80% web-a, on je srazmerno više zastupljen na tržištu.

Node.js (ili skraćeno Node), je JavaScript runtime razvijen pomoću JavaScript, C i C++ programskih jezika i dolazi sa svim alatima koji su developeru potrebni za full-stack razvoj aplikacija.

Bez sumnje, obe tehnologije su izuzetne u onome što pružaju developerima. Iako su različite, obe mogu pomoći da brže i efikasnije realizujete svoj sledeći web projekat. Zato ćemo ih ovom tekstu detaljnije predstaviti i upoznati vas sa svim bitnim funkcionalnostima obe tehnologije, kako biste znali koja od njih više odgovara za neki vaš budući projekat.

Šta je Laravel?

Laravel's official logo with the word

Laravel je PHP framework dizajniran da pojednostavi razvoj modernih PHP aplikacija. Ima veoma razvijen ekosistem koji koristi Laravel-ove ugrađene mogućnosti i kompatibilne ekstenzije.

Zahvaljujući Laravelu developeri neuporedivo lakše razvijaju aplikacije zasnovane na PHP-u, pa se smatra da je pored WordPress-a, jedan od zaslužnih za to što je PHP opstao kroz sve ove godine.

Umesto da kodirate sve od nule, Laravel kao framework nudi mogućnost da iskoristite mnoge ugrađene metode ili API-je, poput rutiranja ili autentifikacije. Na taj način možete da iskoristite sve ugrađene funkcionalnosti koje Laravel nudi i tako ubrzate i učinite efikasnijim ceo proces razvoja svoje aplikacije.

Laravel primenjuje MVC (Model-View-Controller) arhitekturu za razvoj aplikacija. Ona održava strukturu foldera u vašem projektu, implementira sigurnosne mere i još mnogo toga što pomaže da vaš projekat realizujete brže i efikasnije.

A graph of Laravel Eloquent ORM interlinking Laravel components.

Za razliku od drugih modernih framework-ova za razvoj web aplikacija, Laravel pojednostavljuje interakciju sa bazom podataka, omogućavajući vam da koristite raw SQL i Eloquent ORM sa bilo kojom podržanom bazom, kao na primer MariaDB ili MySQL.

Glavne funkcionalnosti Laravela

Evo nekih od glavnih funkcionalnosti Laravela:

 • Blade template engine: engine za izradu internih template-a, koji integracijom nekoliko template-a u modelu podataka, generiše prikaz (view) u vašoj aplikaciji. Sadrži sopstvenu kontrolnu strukturu koja se sastoji od uslovnih statement-a i petlji, za kreiranje čistog i dinamičkog koda.
 • MVC (Model-View-Controller) arhitektura: omogućava razdvajanje slojeva prikaza, odnosno onoga što je korisniku vizuelno predstavljeno u vašoj aplikaciji, od onoga što predstavlja Model vaše aplikacije. Na taj način je omogućen brži proces razvoja aplikacije. MVC dizajn unapređuje efikasnost aplikacije i ujedno povećava bezbednost i skalabilnost.
 • ORM (Eloquent Object Relational Mapping): Laravel koristi Eloquent ORM framework. ORM omogućava developerima da konstruišu query-je za bazu podataka u PHP-u, umesto u SQL-u. Takođe integriše tabele baze podataka, dodeljujući im modele podudaranja, što omogućava brže performanse nego kod starijih PHP framework-ova.
 • Ugrađeni paketi: Veliki broj prekonfigurisanih paketa u Laravelu pojednostavljuje vaš kod i pomaže vam da sačuvate čisto okruženje. Na primer, Socialite paket integriše Facebook ili Google Autentifikaciju u vaš web sajt, omogućavajući korisnicima da se uloguju samo jednim klikom.
 • Bezbednost: Laravel upravlja bezbednošću vašeg web sajta interno, pomoću svog ugrađenog bezbednosnog sistema. Pošto Laravel funkcioniše kao posrednik koji prihvata sve zahteve i procese, on sprečava napadače da daljinski ubace zlonamerni kod na vaš server. Dodatno, njegov ugrađeni CSFR token vas štiti od drugih sigurnosnih pretnji.
 • Artisan alat: U pitanju je alat komandne linije koji automatizuje programske zadatke koji se ponavljaju u Laravel-u. Može da kreira strukturu baze podataka, kao i da generiše i održava originalne MVC fajlove i to sve iz komandne linije.

Gde i kada može da se koristi Laravel?

Laravel može da se koristi za različite namene, od manjih frilenserskih web projekata, do projekata unutar velikih kompanija. Zato se može koristiti za:

 • Web aplikacije visokih performansi: Developeri koriste Laravel da bi kreirali sigurne online ili web aplikacije visokih performansi.
 • Microframework dizajn: Laravel-ov microframework dizajn se pokazao kao veoma efikasan za e-commerce aplikacije. Sastoji se od više modula koji rade nezavisno i integrišu velike Laravel aplikacije, zasnovane na pojedinačnim blokovima. Kao rezultat toga postaje lako da se velike aplikacije podele u manje, nezavisne delove.
 • Bezbedne aplikacije: Laravel-ove funkcionalnosti poput hash-ovanja, Bcrypt hash-ovanja i strukturiranog SQL-a omogućavaju razvoj veoma sigurnih aplikacija. Pored toga, svi kolačići generisani od strane Laravela su enkriptovani i potpisani, pa ukoliko korisnik pokuša da ih zameni, oni postaju nevažeći. Iz tog razloga je Laravel mnogo sigurniji od PHP-a.
 • Template aplikacije: Laravel ima veliki broj tzv. template aplikacija koje mogu da vam olakšaju razvoj. Ukoliko imate potrebu da uradite neku sličnu aplikaciju, možete lako pronaći template na Laravel-ovom web sajtu i iskoristiti ga za svoje potrebe.

Šta je Node.js?

An image with an abstract green background and the official Node.js logo in its center.

Iako unutar IT zajednice ponekad postoji verovanje da je Node programski jezik, to je naravno pogrešno. U pitanju je JavaScript runtime, koji značajno proširuje mogućnosti i primenu tradicionalnog JavaScript programskog jezika. Kao na primer mogućnost primene u razvoju front-end i back-end aplikacija.

 • Node.js je single-threaded i više-platformsko okruženje za razvoj aplikacija, otvorenog koda, koje JavaScript kod izvršava izvan browsera, za potrebe back-end razvoja. Izvršava se pomoću Google V8 JavaScript runtime engine-a.
 • Idealan je za JavaScript developere koji planiraju da rade na back-end razvoju, jer im Node omogućava da zapravo postanu full-stack developeri.
 • Koristi asinhoni pristup zasnovan na događajima (event-driven), koji je kao takav idealan za razvoj aplikacija koje koriste dosta podataka i koje rade na različitim uređajima. Takođe je veoma pogodan za razvoj aplikacija koje rade u realnom vremenu, zahvaljujući svojoj non-blocking prirodi.
 • Sadrži veliku biblioteku JavaScript modula koji mogu da pomognu prilikom kreiranja web aplikacija. Pored toga, jednostavan je za instalaciju, pa možete odmah da ga koristite.

Glavne funkcionalnosti Node-a

Image shows a rectangular shape that lists out the main features of Node, including "Event-Driven" and "Highly Scalable".

Evo nekih od glavnih funkcionalnosti Node-a:

 • Asinhron i zasnovan na događajima: Svi API-ji koji dolaze sa Node-ovom bibliotekom su asinhroni (non-blocking). Serveri koji su zasnovani na Node-u nikada ne čekaju podatke od API-ja. Umesto toga, nakon što poseti API, server nastavlja sa sledećim. Takođe, koristi i sistem notifikacija pod nazivom Events za prijem i nadgledanje odgovora na ranije API query-je.
 • Full-stack: Node je dizaniran da razume i izvrši JavaScript kod. Zato je pomoću njega značajno olakšan istovremeni razvoj i front-end i back-end aplikacija. Na taj način je JavaScript developerima omogućeno da razvijaju full-stack aplikacije.
 • Kompatibilan sa više platformi: Node je komatibilan sa Windows, Unix, Linus, Mac OS X operativnim sistemima i mobilnim platformama. Korišćenjem NW.js-a i Electron-a developeri mogu da razviju aplikacije koje rade u realnom vremenu, bez potrebe da pišu kod za svaku platformu odvojeno.
 • Brz streaming podataka: Node je lagan, brz i native streaming framework sa podrškom za API-je. On dozvoljava korisnicima da preusmeravaju zahteve jedni drugima, pa na taj način on prenosi podatke direktno do odredišta. Node aplikacija izbacuje podatke u blokovima, zahvaljujući konceptu callback funkcije. Smanjuje vreme potrebno za procesuiranje i omogućava efikasan streaming podataka, bez buffer-ovanja.
 • IoT protokol: Node ne zahteva značajniju količinu memorije i resursa na serverskoj strani. Takođe Node podržava MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) protokol koji koristi većina IoT aplikacija. Na taj način se značajno olakšava back-end integracija nezavisnih i third-party uređaja.
 • npm (Node Package Manager): npm je native package manager za Node, koji vam pomaže da preuzmete i instalirate neke ključne pakete aplikacija i omogućava da koristite kod iz drugih izvora, umesto da ga pišete ispočetka.
 • Performanse: S obzirom da V8 engine pokreće Node, on može da izvršava kod veoma brzo. Pored toga on prevodi JavaScript kod u mašinski kod, čineći ga lakšim i bržim za implementaciju.
 • Skalabilnost: Node aplikacije su veoma skalabilne zahvaljujući njihovom asinhronom (non-blocking) radu. Kao i JavaScript i Node radi na jednoj niti (single thread),gde počinje sa procesiranjem zahteva čim on stigne i ujedno se priprema da primi sledeći zahtev (ne izvršava ih konkurentno/paralelno). Jednom pripremljen odgovor se odmah šalje klijentu.

Gde i kada može da se koristi Node

Image showing the most significant use cases of Node, including "Server-side proxy" and "Wireless connectivity".

Hajde da prođemo sada kroz neke od najčešćih primena Node-a:

 • Web streaming aplikacije: Node uključuje Native Stream API koji može da stream-uje korišćenjem Unix pipe-ova. Slično tome, on dozvoljava preuzimanje samo određenih delova web aplikacije, dok se ostatak preuzima u pozadini, kako bi se izbeglo baffer-ovanje. Zato kompanije poput Netflix-a koriste Node da bi svojim klijentima omogućili besprekorno iskustvo streaming-a.
 • Aplikacije u realnom vremenu: Aplikacije u realnom vremenu su bez sumnje dobar primer gde Node ima najbolju primenu. Node omogućava da ponovo koristite i delite pekete iz biblioteke koda, što ubrazava sinhronizaciju podataka na relaciji server-klijent. Takođe, Node-ov WebSockets i Event API može da izdrži intenzivan I/O.
 • Server-side proxy: Third-party proxy-ji mogu da dovedu do problema u radu vaše web aplikacije. Čak i najpoznatiji proxy-ji kao što su Nginx i HAProxy ne mogu da obrađuju više simultanih zahteva. Nasuprot tome, Node može da prihvati veliki broj simultanih non-blocking konekcija, čineći ga na taj način idealnim za ulogu server-side proxy-a. Na primer BBC News koristi Node da upravlja konekcijama sa svojim third-party serverima.
 • Server-side rendering: Korišćenjem server-side rendering-a (SSR) u Node-u, vaša aplikacija može da generiše u potpunosti renderovanu web stranicu i pošalje je direktno klijentu, zaobilazeći renderovanje unutar browser-a.

Laravel vs Node

Sada kada znamo šta su Laravel i Node i koje su njihove glavne karakteristike, vreme je da ih uporedimo po određenim funkcionalnostima i karakteristikama:

Sličnosti

Iako se čini sa su Laravel i Node prilično različiti, postoje neke očigledne sličnosti između njih. Pa da vidimo koje su to sličnosti.

 • Open-source: I Laravel i Node su aplikacije otvorenog koda (open-source). Node je open-source runtime okruženje, dok je Laravel open-source framework za razvoj aplikacija.
 • Full-stack: I Laravel i Node omogućavaju full-stack development. Na front-end-u Laravel koristi JavaScript, a u back-end-u PHP. Kod Node-a JavaScript se koristi i na front-end-u i na back-end-u.
 • Postojanost: Laravel i Node su podržani od ogromne zajednice developera širom sveta. Isto tako, veliki broj aplikacija je razvijen pomoću ova dva alata. U pitanju su dve postojane web tehnologije koje s pravom zauzimaju mesto koji im pripada.

Struktura i fleksibilnost

Efikasnost i performanse programskog jezika zavise od njegove strukture, koje usmeravaju funkcije. Laravel primenjuje MVC arhitekturu, dok Node koristi jedno-nitnu (single-threaded) arhitekturu petlje događaja (event loop). Hajde da ih uporedimo i vidimo u čemu se sve razlikuju.

Laravel

A rectangular graph shows the Laravel framework workflow from User to the Controller, Model, and View on the display step.

Laravel je web framework zasnovan na PHP-u i u velikoj meri pod uticajem MVC arhitekture. MVC arhitektura razdvaja Model programa od njegovog prikaza i utiče na Laravel-ove performanse. Kontroler funkcioniše kao most koji upravlja svim zahtevima, kontaktira Model da prihvati tražene podatke i generiše konačan izgled prikaz koji je nakon toga vidljiv korisnicima/posetiocima.

Laravel je dizajniran da olakša PHP developerima da iniciraju novi projekat. Sa Laravel-om ne morate puno da se bavite podešavanjem projekta i arhitekturom, već možete da se posvetite glavnim funkcionalnostima projekta.

Node

The image demonstrates the internal workflow diagram of Node with so many texts and different shapes.

Node se, kako smo već rekli, oslanja na jedno-nitnu arhitekturu petlje događaja. On se značajno razlikuje od Request/Response tehnike sa više niti (multi-threaded). Ipak, single thread može simultano da upravlja sa nekoliko klijenata.

Node šalje blocking i non-blocking zahteve ka aplikaciji. Zatim event loop prima jedan po jedan zahtev. On poslužuje i vraća odgovore za pojedinačne zahteve koji ne zahtevaju eksternu autorizaciju od klijenta.

Ukoliko je u pitanju kompleksan zahtev i zahteva kontakt sa klijentom, dodeljuje mu se jedan single thread iz thread pool-a. Thread će kompletirati blok zahtev, uključujući komunikaciju sa bazom podataka.

Proširivost i skalabilnost

Skalabilnost se pre svega odnosi na sposobnost ili kapacitet nekog sistema na obavi svoj posao čak i kada se obim tog posla poveća. Ukoliko očekujete da će vaš sistem u nekom momentu imati povećanu količinu posla, onda bi trebalo da odaberete tehnologiju koja će efikasno moći da se nosi sa tim povećanjem.

Laravel

Laravel koristi MVC arhitekturu i nekoliko thread-ova da procesuira zahteve. I pored toga, kada primi više zahteva, Laravel ima problem da ih efikasno obradi. Tada mora da angažuje dodatne resurse da bi obradio zahteve, što može da ima uticaj na njegovu sposobnost da održi skalabilsnost sistema.

I pored toga, Laravel omogućava kreiranje skalabilnih sistema. To se može postići korišćenjem HTTP balansera, koji ima sposobnost da efikasno upravlja HTTP zahtevima, što na kraju rezultira skalabilnijim i stabilnijim sistemom.

Node

Kako smo već pomenuli, Node-ova jedno-nitna arhitektura petlje događaja, čini da je on veoma skalabilan. Iz tog razloga je sve popularniji kao alat za developere. Pored toga, njegova sposobnost izvršavanja asinhronih operacija, mu omogućava da lako izađe na kraj i sa značajnim opterećenjima.

Lakoća učenja

Za Laravel se veruje da nije baš lak za učenje. Da biste naučili Laravel morate da imate određeno iskustvo i znanje u radu sa PHP-om, HTML-om i CSS–om.

Laravel

Ukoliko želite da radite sa Laravel-om, biće potrebno da se između ostalog upoznate sa strukturom njegovog koda, MVC arhitekturom, Laravel bibliotekama, integracijom sa bazom podataka itd. Ipak, sa alatima kao što je Laracasts i obimnom dokumentacijom koja vam stoji na raspolaganju, učenje ovog framework-a ne bi trebalo da predstavlja neki problem.

Node

Ukoliko imate iskustva sa JavaScript-om, ne bi trebalo da imate problema da naučite Node. Naravno, potrebno je da naučite Node-ovu arhitekturu koja je napravljena na JavaScript-u i npm modulima paketa.

Takođe, ukoliko imate ozbiljnijeg iskustva sa JavaScript-om, možete praktično odmah krenuti da radite sa Node-om.

Performanse (brzina)

Laravel je poznat po mnogo drugih kvaliteta, ali ne i po brzini. Sa druge strane, Node je izuzetno brz. Ipak, s obzirom na njegovu jedno-nitnu arhitekturu, složenija numerička izračunavanja će oduzeti više vremena.

Node je značajno brži od Laravel-a, iako je Laravel mnogo robusniji. Naš savet je da, ukoliko planirate da izvršavate više numeričkih izračunavanja, koristite Laravel. U suprotnom koristite Node.

Laravel

Laravel ima čvrstu arhitekturu koja efikasno upravlja i jednostavnim i složenim izračunavanjima. Između ostalog, izuzetno je efikasan u interakciji sa bazom podataka.

Takođe, Laravel ima veliki broj biblioteka koje su verifikovane od strane Laravel developera.
Ukoliko vam je na web sajtu potrebna autentifikacija, možete da birate između nekoliko paketa za autentifikaciju, kao što su Laravel-Auth ili Breeze, da biste automatski omogućili tu funkcionalnost.

Laravel takođe ima već razvijen kod za prilagođavanje, što može da vam uštedi dosta vremena za razvoj vaše aplikacije.

Node

A flow chart of Node request handling.

Jedno-nitna arhitektura petlje događaja u Node-u obezbeđuje značajno bolje performanse. Upiti ne moraju da čekaju eksterne zahteve, pa je vreme potrebno za obradu takvih zahteva značajno smanjeno. To može značajno da poboljša performanse aplikacija koje rade u realnom vremenu, kao i SPA aplikacija (Single Page Applications).

npm moduli obezbeđuju template-ove koda za skoro svaki scenario. Ipak, rastući broj biblioteka može da oteža izbor i potragu za onom koja bi najviše odgovarala vašem projektu. Takođe, s obzirom da Node dozvoljava kreiranje i ponovno korišćenje delova koda različitih korisnika, performanse svakog modula se mogu razlikovati.

Pored toga, kako smo rekli, Node može da ima problem sa performansama kada postoji potreba za složenim numeričkim izračunavanjima i integracijom sa bazom podataka.

Sa druge strane, on je izuzetan kada je u pitanju skalabilnost aplikacija.

Prilagođavanje

S obzirom da su obe tehnologije open source, prilagođavanje (kastomizacija) ne predstavlja problem. Ipak, s obzirom da one različito funkcionišu, razlikuju se i mogućnosti prilagođavanja.

Laravel

S obzirom da je u pitanju tehnologija otvorenog koda, Laravel -ov funkcionalni kod vam omogućava da eksperimentišete u skladu sa svojim potrebama. Ako ste vešti u PHP-u, možete čak i da modifikujete ove kodove u skladu sa specifikacijama vaše aplikacije.

Pored toga, Laravel-Auth i Laravel-Breeze nude mogućnost autentifikacije. Možete da izmenite funkcionalnost i izgled i frontend i backend kodova za autentifikaciju koristeći biblioteke Laravel paketa.

Node

Kao i u slučaju Laravel-a, i Node je open source okruženje. Možete prilagoditi module paketa prema potrebama koje nameće vaš projekat. Node takođe nudi opciju korišćenja template-a koji možete modifikovati u potpuno funkcionalnu aplikaciju i podeliti je sa drugima ako želite.

Bezbednost

Kada je u pitanju bezbednost, tu prednost ima Laravel, jer on štiti i od onih običnih ranjivosti. Kada je u pitanju Node.js, njegov core je takođe bezbedan, ali third-party paketi često zahtevaju pažnju i dodatnu bezbednost.

Laravel

Laravel-ove funkcionalnosti vezene za bezbednost spadaju u njegove glavne adute. On koristi bezbedan Bcrypt hashing algoritam za enkriptovanje password-a i CSRF token za zaštitu podataka iz formi.

Laravel ima i zaštitu protiv SQL injection napada, preko svog Eloquent ORM-a. Laravel takođe omogućava HTTPS zahteve za prenos osetljivih podataka.

Node

Node takođe obezbeđuje visok nivo bezbednosti kada koristite njegove licencirane komponente. Ipak, kako smo pomenuli, rizik po bezbednost može da dođe od njegovih third-party modula. Ipak, Node je implementirao anti-CSRF token koji proverava autentifikaciju, a korisnici mogu da koriste i module sesije kolačića, Dodatno, automatizovano skeniranje ranjivosti može da pomogne u identifikovanju tipičnih Node bezbednosnih ranjivosti.

Ekosistem (podrška i zajednica)

Laravel

Laravel je globalno jedan od najpopularnijih framework-ova za web development, pa nije ni čudo što je ogroman broj web aplikacija na Internetu razvijen upravo pomoću Laravel-a. Iz tog razloga ima i veoma veliku zajednicu.

Developeri pomažu jedni drugima, dele svoje pakete i uče nove developere. Laravel.io ili Laracas su primeri jake tehničke podrške zajednice za korišćenje Laravel-a.
Pored toga, Laravel je zasnovan na PHP-u, što znači da svako ko naiđe na problem sa PHP kodom, može da potraži pomoć Laravel zajednice. Pored toga, tehnološki giganti kao što su Facebook, Github, LinkedIn i druge društvene mreže, hostuju brojne grupe za podršku Laravel korisnicima.

Node

Node ima veliki broj korisničkih foruma za tehničku podršku i savete. Zvaničan Node web sajt ima sopstvenu zajednicu korisnika, dok web sajt Nodejs.dev nudi dodatnu podršku za Node zajednicu.

Kao i u slučaju Laravel-a, postoji veliki broj grupa na društvenim mrežama, koje nude tehničku podršku korisnicima. Kako raste broj Node aplikacija, tako se povećava i zajednica koja nudi podršku developerima i korisnicima.

Laravel vs Node: Kada da koristite koju tehnologiju?

Sada kada ste stekli nešto bolji uvid u sličnosti i različitosti između ove dve tehnologije, vreme je da razmislite koja od njih bi mogla da bude bolji izbor za neki od vaših budućih projekata.

Kao što ste videli, obe tehnologije nude različite mogućnosti koje mogu znatno da unaprede sam proces razvoja aplikacije, ali i njene funkcionalnosti i bezbednosti.

Naravno, obe imaju svoje prednosti i mane, pa je Laravel bolji za određenu vrstu projekata, ali za neke druge je bolji Node. Zato hajde da vidimo kada je bolje primeniti jednu, a kada drugu tehnologiju.

Kada da koristite Laravel

 • Kada je potreban brz razvoj: Zahvaljujći template-ima i podršci zajednice developera, Laravel spada u framework-ove pomoću kojih možete brzo napraviti čak i složene web aplikacije.
 • Kada vam je potreban skalabilan sistem: Laravel ima robustan sistem za web sajtove zasnovane na CMS-u, bilo koje veličine. S obzirom da se temelji na PHP-u, Laravel može efikasno da upravlja čak i velikim sajtovima.
 • Kada želite upotrebu za profesionalnu namenu: Laravel je popularan u profesionalnim, obrazovnim, trgovačkim, komercijalnim i drugim glavnim industrijama, osim u industriji umetnosti i zabave, gde dominira Node.
 • Visok nivo sigurnosti: Laravel zabranjuje skladištenje password-a u bazi podataka u obliku plain teksta, već zahteva korišćenje hash-iranih i salt-ovanih password-a. Takođe sadrži integrisani sistem za bezbednost i autorizaciju, kao i Bcrypt algoritam za enkripciju password-a.

Kada da koristite Node

 • Kada vam je potreban full-stack razvoj: Izaberite Node za simultani razvoj na serverskoj i klijentskoj strani. Node eliminiše potrebu za anagažovanjem odvojenih timova ili framework-ova za razvoj na back-end i na front-end strani.
 • Kada su vam potrebne brzina i performanse: Node pokreće programe brže nego većina programskih jezika. Zato izaberite Node ukoliko želite da vaša aplikacija procesuira više komandi i zahteva istovremeno.
 • Kada vam je potrebna aplikacija koja radi u realnom vremenu: Ovo smo već nekoliko puta naveli kao prednost Node-a u odnosu na druge tehnologije. Ukoliko vam je potrebna multi-user aplikacija koja radi u realnom vremenu, nema bolje opcije od Node-a.
 • Kada vam je potrebna aplikacija za streaming podataka: Kod konvencionalnih platformi, HTTP zahtevi su nezavisni događaji. Node nudi slične mogućnosti i omogućava streaming (procesuiranje fajlova tokom upload-a. Ukoliko vam je potrebna audio ili video aplikacija, koristite Node.

Zaključak:

I Laravel i Node su jedinstveni, svaki sa svojim funkcionalnostima i primenama, pa nema sumnje zbog čega su obe tehnologije danas veoma popularne i zbog čega se tako često koriste za razvoj web aplikacija. Ipak, imajte u vidu da konačna odluka o tome koju od ove dve tehnologije ćete koristiti u svom sledećem projektu, zavisi pre svega od zahteva i potreba vaših korisnika, a manje od mogućnosti i funkcionalnosti koje obe tehnologije nude. Tek kada ste sigurni u to koji su zahtevi korisnika, bićete na korak bliže od razumevanja koja od ove dve tehnologije će biti primerenija za konkretan projekta.

Slični postovi:

JSON vs XML
Sve o Laravel keširanju
Zašto Laravel važi za najbolji PHP framework

Bez komentara

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *