laravel 10

Kako da instalirate Laravel 10.x-dev (dev)

23 маја, 2022

Ako želite da se igrate sa još uvek nezvaničnom verzijom Laravela (10.x-dev), možete je lako instalirati. Pre toga predlažemo da obavezno pročitate i naš tekst o tome šta nam je sve doneo Laravel 9.

Naravno, ova instalacija nezvanične verzije može da bude samo za potrebe vašeg testiranja, a ne za potrebe rada u produkciji. Zato preporučujemo da instalaciju obavite samo na svom lokalnom serveru.

Ako na Packageist-u potražite pakete „laravel/laravel“, videćete da postoji verzija pod nazivom „dev-master“. Ova verzija uključuje predstojeću novu verziju „laravel/framevork“ paketa.

Inače, Laravel tim planira da Laravel 10 objavi februara 2023. (7. februara 2023.).

Paket „laravel/laravel“ uključuje „laravel/framework 10.x-dev“ i zahteva PHP verziju 8.1 ili noviju i PHPunit 9 i PHPstan.

Da biste instalirali Laravel 10.0, potrebno je da kao i obično pokrenete composer create-project, a zatim morate da podesite „dev-develop“ verziju „laravel/laravel“ paketa:
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravel-dev dev-master

Evo i pojašnjenja:

laravel/laravel: je paket za Laravel instalaciju;
laravel-dev: je novi direktorijum za vaš novi projekat (možete ga promeniti);
dev-master: je sledeća verzija Laravela.

Ako više volite da koristite komandu „laravel“, isto možete postići sa:

laravel new laravel-dev --dev

Kada instalirate Laravel 10.x-dev, možete skočiti u novi direktorijum (laravel-dev) i izvršiti artisan komandu:

$ cd laravel-dev
$ php artisan --version
Laravel Framework 10.x-dev

Sada možete početi da se igrate sa novim funkcijama Laravel 10.0 (funkcije koje su već postavljene na glavnu granu).

Možete pokrenuti lokalni web server:

php artisan serve

Problemi sa instaliranjem Laravel 10.x-dev

Ako se tokom instalacije suočite sa sledećim greškama, predlažemo vam neke ispravke.

Call to undefined method
Laravel\Sanctum\Sanctum::currentApplicationUrlWithPort()

Ako se suočavate sa ovim problemom, predlog je da odete na config/sanctum.php datoteku i zamenite

“Sanctum::currentApplicationUrlWithPort()” with 'http://127.0.0.1:8000'

Ako vam se prilikom pokretanja aplikacije u browser-u pojavi sledeća greška:

No application encryption key has been specified

pokrenite iz komandne linije sledeću komandu:

php artisan key:generate

Time ste završili instalaciju, pa možete da testirate Laravel 10.x -dev na vašem lokalnom serveru.

Ako se rešite da obavite ovo testiranje, obavezno nam pišite vaša iskustva u komentarima.

Slični postovi:

Bez komentara

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.