Spremite se za prelazak na GA4

Počevši od 01.jula 2023. godine Universal Analytics (standardni Google Analytics) neće registrovati nove pogotke (hits) na vašem sajtu. Od tog datuma zameniće ga Google Analytics 4 (GA4), koji će postati jedina opcija za one koji su do tada koristili standardni Google Analytics.

Inače Google je lansirao GA4 još u oktobru 2020. godine, u sklopu pripreme za postepeno gašenje standardne verzije Google Analytics-a. Ukoliko do sada još niste prešli na GA4, krajnje je vreme da se polako pripremite na ovu novu verziju.

Zato ćemo u ovom tekstu objasniti koje su prednosti GA4 u odnosu na Universal Analytics (standardni Google Analytics) i kako da što bezbolnije pređete na GA4.

GA4 vs Universal Analytics (UA)

Universal Analytics (UA) je standardni Google Analytics koji poznajemo još od 2013. godine. Imajući u vidu da postoji toliko godina, nije ni čudo da se većina nas navikla na ovu verziju. Ta verzija  Google Analytics-a je ujedno postao i standard u svetu digitalnog marketinga / analitike digitalnih podataka, uključujući i analitiku web aplikacija.

Ipak, Google je želeo da unapredi ovaj alat, pa je tako od kraja 2020. godine uveo Google Analytics 4 (GA4), kao poboljšanu verziju Universal Analytics-a.

Od tada pa sve do danas, svako ko je želeo da pređe na GA4 je mogao to da uradi kada god poželi i na taj način praktično odmah migira na GA4. Ko do sada nije to uradio, ima vremena do 01.jula 2023. godine, nakon čega Unversal Analytics više neće beležiti pogotke, već će umesto njega to raditi GA4. Naravno, podrazumeva se da pre toga vaš sajt mora biti registrovan na GA4.

Evo liste nekih od najvećih razlika između ova dva alata:

  • Neke metrike su različite. Na primer, u Universal Analytics-u bounce rate (stopa napuštanja sajta) je procenat sesija za jednu stranicu. Ako ste na sajtu imali 100 sesija i samo njih 13 u okviru iste sesije poseti i neku drugu stranicu na vašem sajtu, to znači da je bounce rate na vašem sajtu 87%.
  • Za razliku od toga GA4 bounce rate uvodi pojam engaged session rate-a. Engaged session je svaka sesija koja je imala neki događaj konverzije (conversion event) ILI je imala 2 ili više pregleda stranice ILI engagement time u trajanju od najmanje 10 sekundi. Ukoliko biste na vašem sajtu imali 100 sesija, od kojih je njih 13 posetilo i neku drugu stranicu, a ostalih 87 su imali bar 10 sekundi engagement time-a samo na prvoj stranici, vaš bounce rate bi bio 0%. To je potpuno drugačija metrika od one koja postoji kod Universal Analytics-a.
  • Drugačiji interfejs. GA4 ima nešto drugačiji interfejs i navigaciju u odnosu na Universal Analytics. Zato će vam biti potrebno malo vremena da se snađete u GA4 interfejsu.
  • Data model je potpuno drugačiji. Time ćemo se pozabaviti nešto kasnije u poglavlju pod nazivom Kako radi GA4.
  • Izveštaji se nalaze na drugačijim mestima. U Universal Analytics skoro svi izveštaji se nalaze na jednom mestu. U GA4 postoje Standard Reports, Explorations in Advertising reports. Oni svi imaju različite funkcije, a poneka čak i različite metrike i dimenzije koje su im dostupne. Standard Reports se nalaze u Reports opciji menija, Explorations u Explore opciji, a Advertising reports u Advertising opciji menija.

Zašto je Google želeo promenu?

Zašto je Google uopšte želeo da napravi tako veliku izmenu u ovoj platformi za web analitiku, koja je aktivna na preko 80% top 10.000 web sajtova? Ako poslušate šta kaže Google u njihovoj originalnoj objavi od 16.marta 2022. godine, GA4 je mnogo moderniji i više okrenut korisniku, što na kraju treba da rezultira većom vrednošću koje možete dobiti iz vaših podataka.

Ako čitamo između redova, onda izgleda postaje jasno da je glavni razlog za ovu promenu koju je Google uveo, izgleda leži u rečima privacy, privacy landscape i privacy protections. Drugim rečima, Google se od pre nekoliko godina suočava sa tužbama za kršenje privatnosti korisnika zbog načina na koji prikuplja podatke korisnika.

Universal Analytics je u potpunosti bio oslonjen na praćenje korisnika putem kolačića (cookies). Ali kolačići možda nemaju neograničen životni ciklus, naročito u Evropskoj Uniji (zahvaljujući GDPR-u) i Kaliforniji (zahvaljujući CCPA), zbog borbe protvi kršenja privatnosti. Model koji nudi GA4 je mnogo fleksibilniji i nije toliko oslonjen na kolačiće, kao što je to slučaj kod UA, a sve to na kraju ide više u prilog Google-u.

Kako radi GA4?

Najveća razlika između GA4 i Universal Analytics-a se pokazuje u načinu na koji ova dva alata mere podatke.

Universal Analytics sakuplja podatke kroz različite tipove pogodaka (hits). Na primer, pogodak zansovan na merenju vremena koje korisnik provede na sajtu, prati koliko dugo je korisnik na stranici. Pogodak zasnovan na pregledu stranice, beleži svaki put kada je nova stranica pogledana. Pogodak zasnovan na e-commerce-u, pomaže da se izmeri proces vezan za online transakcije.

Takođe, postoji tip pogotka zasnovan na događaju (event) koji može biti korišćen za merenje događaja poput klika mišem, skrolovanja i preuzimanja fajla.

S obzirom da se ti događaji loguju tokom jedne posete od strane jednog posetioca, oni bivaju grupisani zajedno kao zasebna sesija. Zato se to i zove model podataka zasnovan na sesiji (session based data model).

Sa druge strane, kod GA4 svi podaci se mere kao događaj. Na taj način sesija postaje manje bitan faktor za analizu podataka. Umesto toga, dolaze do izražaja pogoci koji se sakupljaju kao događaji.

Ukoliko želite da razumete kako radi GA4, važno je da razumete 4 različita tipa događaja koji su dostupni.

Događaji u GA4

GA ima model merenja zasnovan na događajima. Neki od tih događaja se podrazumevano sakupljaju, dok je za neke potrebno dodatno podešavanje da bi se sakupljali. Tehnički postoje dva različita tipa događaja koji se podrazumevano sakupljaju: automatski sakupljeni događaji i događaji poboljšanog merenja.

Takođe i događaji koji zahtevaju dodatno podešavanje, se mogu podeliti u dva osnovna tipa: preporučeni događaji i prilagođeni događaji.

Hajde da kratko pogledamo svaki od njih.

Automatski sakupljeni događaji

Neki događaji se prate automatski od strane GA4. Događaji kao session_start, user_engagement i first_visit se sakupljaju automatski i oni ne mogu biti isključeni čak iako biste to želeli da uradite (a to svakako ne želite).

Događaji poboljšanog merenja

Postoji još jedan set događaja koji se podrazumevano sakuplja. Ovi događaji, za razliku od prethodno pomenutih, mogu biti isključeni ukoliko to želite. U pitanju su događaji poboljšanog merenja.

Možete ih videti na slici ispod. Prvi događaj (Page Views) je uvek uključen, ali ostali mogu biti jednostavno isključeni ili uključeni, u zavisnosti od vašeg konkretnog plana merenja i implementacije.

Preporučeni događaji

Preporučeni događaji su događaji koje je potrebno da sami podesite. Ovo obično uključuje kreiranje GA4 event tag-a u Google Tag Manager-u.

Prilagođeni događaji

Prilagođeni događaji su slični preporučenim događajima, ali da bi oni bili aktivni moramo da se sami pozabavimo njihovim podešavanjem. Ovi događaji se razlikuju od preporučenih događaja u tome što Google ne preporučuje neko posebno ime za bilo koji od ovih događaja. Ovo je istovremeno i veoma fleskibilna opcija, ali se čini da bi u nekim situacijama dobro došla podrška od strane Google-a.

Ovo prevashodno zbog toga što postoje neki događaji poboljšanog merenja koji imaju istu funkciju (iako prilično ograničenu) kao neki prilagođeni događaji.

Na primer, skrol događaj poboljšanog merenja će automatski pratiti skrolovanje. Sa druge strane, on će samo pratiti skrolove koji idu 90% u dubinu skrola. Ukoliko želite da pratite i neke druge dubine skrolovanja (na primer 25%, 50%…itd), tu vam neće pomoći događaj poboljšanog merenja. U tom slučaju možete kreirati svoj prilagođeni skrol događaj pomoću Google Tag Manager-a i deaktivirati događaj poboljšanog merenja koji prati skrolovanje, kako biste sprečili dupliranje podataka.

Korišćenje Google Tag Manager-a sa GA4

Google Tag Manager nije neophodan za GA4, ali svakako pomaže da ovaj alat bude korisniji.

Kao što znate, Google Tag Manager (GTM) je alat za upravljanje tagovima koji vam omogućava da organizujete i upravljate kodovima u third-party alatima umesto da kodirate ste te tagove na backend-u vašeg sajta.

Kada se GTM kontejner kod ubaci na sajt, svi drugi tagovi (poput GA4 ID-a za Facebook / Met Pixel ili Linkedin Insight tag) mogu da budu poslati na web sajt kroz GTM kontejner kod.

Tag manager može takođe da kreira tagove događaja (event tag) za GA4 koji kreira prilagođeni događaj koji smo pomenuli iznad. Ako želite da pratite određeni klik na dugme ili merite različite dubine skrola, biće vam potreban takav događaj.

Evo jednog primera:

Ovo je GA4 tag događaja za prilagođeni skrol događaj. U pitanju je screenshot iz Google Tag Manager interfejsa.

Ne možemo u ovom primeru proći kroz ceo proces, ali možemo definisati neku od glavnih komponenti.

Tag type: Kada kreirate tag u Google Tag Manager-u potrebno je odredite koji je to tip taga. U ovom slučaju u pitanju je GA4 tag događaja.

Configuration tag: U ovom polju povezujete GA4 property sa tagom koji kreirate, tako da podaci idu na odgovarajuće mesto.

Event name: Ovde dajete ime vašem događaju. Ime scroll ovde znači da je to ime koje ćete videti u vašim GA4 izveštajima za ovaj prilagođeni događaj.

Event parameter: Ovde šaljete paramatar pod nazivom scroll_depth koji će poslati vrednost scroll depth treshold-a. Event parameters su dodatni delovi podataka koji obezbeđuju dalji sadržaj za događaje.

Firing trigger: Svim tagovima je potreban odgovarajući okidač da bi mogli da okinu. Tag šalje podatke ka GA4. Firing trigger je ono što identifikuje kada se desila akcija koja se odnosi na podatke.

Bez Google Tag Manager-a, ovaj tip detaljnog kreiranja prilagođenog događaja ne bi bio moguć. Iako je moguće koristiti GA4 i bez Google Tag Manager-a, mi preporučujemo da ipak koristite i Google Tag Manager. GA4 će sa njim biti kompletniji alat iz kojeg ćete tako izvući više korisnih podataka.

Pripremite za za prelazak na GA4

S obzirom da je GA4 velika promena, potrebno je da pažljivo razmotrite način na koji ste do sada merili i analizirali svoje podatke. Može se desiti da zaključite da podaci koje ste do sada pratili nisu bili preterano korisni da biste iz njih izvukli sve što možete sa GA4.

Zato predlažemo da kao pripremu uradite sledeće:

  • odredite ciljeve koje želite da postignete sa GA4. To ne bi trebalo da je neki problem. Vi najbolje znate koji su vaši poslovni ciljevi i šta želite da pratite. Na primer, ako se bavite prodajom online sadržaja, verovatno ćete želeti da pratite vreme koje korisnici provedu na vašem sajtu, angažovanost korisnika i nove pretplate.
  • identifikujte 3 najvažnije konverzije na vašem sajtu. Šta je to što vi smatrate konverzijom. To su događaji koji bi trebalo da najviše utiču na to kako vaš sajt zarađuje.
  • ako je potrebno identifikujte nekoliko mikro konverzija koje su direktno vezane za vaše najvažnije konverzije. Mikro konverzije su one konverzije koje vam same po sebi ne donose zaradu, ali su direktno vezane za najvažnije konverzije i zbog toga su često sastavni deo procesa konverzije. Na primer, mikro konverzija za online prodavnicu bi bilo dodavanje proizvoda u korpu. Mikro konverzija za SaaS kompaniju bi bio download neke bitne brošure ili studije slučaja koje potencijalni klijenti mogu pogledati pre nego što pozovu vaš prodajni tim.
  • na kraju možete napraviti spisak konverzija i mikro konverzija. Neke od njih ćete moći da pratite pomoću događaja poboljšanih merenja, dok će vam za neke biti potrebni prilagođeni događaji. Ono što je važno je da napravite plan onoga što želite da pratite i pravilno ga primenite unutar GA4. Na primer, neće svim sajtovima biti potrebno praćenje dubine skrol aktivnosti, dok će nekima biti potrebno upravo to.

Zaključak

Mnogi još uvek koriste UA i ova platforma će do kraja juna 2023. procesirati podatke sa vašeg sajta. Od 1. jula ovaj alat odlazi u istoriju, a nasleđuje ga GA4 sa mnogim novinama koje će poboljšati analitiku sa vašeg sajta i pomoći vam da bolje razumete vaše posetioce i ponudite im još bolje korisničko iskustvo na vašem sajtu.

Da li ste već počeli da koristite GA4? Kakva su vaša iskustva? Pišite nam u komentarima.

Bez komentara

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *