fastpanel

FastPanel VPS server – kreiranje baze podataka, FTP naloga, poddomena i upravljanje fajlovima

U prošlom tekstu na temu FastPanel-a objasnili smo kako da kreirate svoj web sajt i email nalog na ovom panelu. U ovom tekstu ćemo objasniti kako da kreirate bazu podataka, poddomen i još ponešto.

Kreiranje baze podataka na FastPanel VPS serveru

Da biste kreirali bazu podataka ulogujte se na svoj FastPanel nalog i u glavnom ekranu izaberite sajt za koji želite da kreirate bazu.

fastpanel - pocetni ekran

Kliknite na Site Card.

Otvoriće vam se prozor kao na slici ispod.

site card

 

U sekciji Site Management odaberite ikonicu Databases.

databases

U novom ekranu će vam se pojaviti izlistane postojeće baze. Uglavnom je u pitanju jedna baza kreirana prilikom instalacije web sajta.

spisak baza

Da biste kreirali novu bazu kliknite na New Database u gornjem desnom uglu ekrana. Otvoriće vam se prozor kao na slici ispod.

nova baza

U polje Name upišite naziv nove baze. Za najveći broj instalacija dovoljno je da polja Character Set, Owner i Server ostavite sa podrazumevanim vrednostima. Za polje User možete iz padajuće liste izabrati korisnika kojem želite da dodelite prava nad bazom ili da ostavite podrazumevanu vrednost Create new user, da biste kreirali novog korisnika.

U polje Login upišite korisničko ime za novu bazu. U polja Password i Confirm the password upišite lozinku.

Na kraju kliknite na dugme Save da biste sačuvali podešavanja.

U novom ekranu će se pojaviti vaša nova baza.

nova baza u listi

Klikom na strelicu sa desne strane strelica u nastavku izabrane baze možete u svakom trenutku otvoriti phpMyAdmin aplikaciju. Pomoću ove aplikacije možete lako da upravljate svojom bazom, kreirate dodatne tabele, brišete ih i modifikujete sadržaj baze.

U levom delu je prikazana struktura vaše baze. Klikom na + pored vaše baze možete proširiti prikaz. Kod novih baza uobičajeno je da ne sadrže ni tabele ni podatke.

Tabele možete kreirati klikom na naziv vaše baze u levom delu prozora.

prazna baza

U desnom prozoru će vam se otvoriti wizard za kreiranje tabele. U polje Name unestite naziv tabele, a u polje Number of columns unesite željeni broj kolona za tabelu.

kreiranje tabela

Sada kliknite na dugme Go.

kreiranje tabela

Ukoliko već kreirate ručno tabele onda sada treba da unesete podatke neophodne za kreiranje tabele.

 

Kada završite kliknite na Save, da biste sačuvali unete podatke.

Time ste ujedno kreirali vašu bazu.

Kreiranje FTP naloga na Fastpanel VPS serveru

Da biste kreirali FTP nalog na vašem nalogu, u glavnom prozoru kliknite na sajt za koji želite da napravite FTP nalog, a zatim i na ikonicu pod nazivom FTP-accounts.

ftp nalozi

Kliknite na ikonicu i otvoriće vam se prozor sa svim postojećim FTP nalozima. Ukoliko je to prvi FTP nalog koji kreirate, onda će lista biti prazna.

lista ftp naloga

Kliknite na ikonicu New account da biste pokrenuli kreiranje FTP naloga.
Otvoriće vam se prozor gde u polje Login treba da upišete korisničko ime (Login) i lozinku (Password) za svoj novi FTP nalog.

ftp nalog

Ukoliko ima potrebe da menjate putanju Home direktorijuma za taj nalog, u polje Home directory izmenite putanju. U suprotnom ostavite ovo polje sa podrazumevanom putanjom.

Sada iz padajuće liste Permissions treba da izaberete koju vrstu privilegija želite da dodelite novom nalogu. Na raspolaganju su dve opcije (Allow all i Read only). Prvu dodelite ako želite da dodelite pun pristup, a drugu ako želite da dozvolite samo pristup čitanja, bez prava na menjanje.

Kada završite kliknite na Save da biste sačuvali podešavanja.

Otvoriće vam se prozor sa izlistanim svim FTP nalozima koje ste kreirali, uključujući i novi nalog.

Ukoliko naknadno želite da promenite podešavanja za neki FTP nalog sa liste, to možete učiniti klikom na ikonicu edit koja se nalazi desno od svakog naloga u listi.

Upravljanje fajlovima na Fastpanel VPS serveru

Upravljanje fajlovima u FastPanel-u je veoma jednostavno.

U glavnom prozoru (do kojeg uvek stižete klikom na FastPanel logo u gornjem levom uglu prozora panela) kliknite na sajt na koji želite, a zatim u sekciji Site managing kliknite na ikonicu pod nazivom Files.

fajlovi

Otvoriće vam se prozor sa listom fajlova za odabrani sajt.

lista fajlova

Ukoliko još niste kliknuli ni na jedan folder ili fajl, sa desne strane ćete pronaći nekoliko opcija za manipulaciju sadržajem: Upload, Create file, Create folder.

lista fajlova

 

Ukoliko ste kliknuli na neki folder, sa desne strane ćete imati nekoliko opcija za manipulaciju folderom: Open, Copy path, Move, Copy, Change permissions.

lista fajlova

Klikom na tri tačke sa desne strane možete pristupiti i dodatnim opcijama za manipulaciju folderom: Rename, Pack into archive, Delete.

tri tačkice

Klikom na fajl, sa desne strane ćete dobiti sličnu listu opcija. Duplim klikom na fajl će vam se otvoriti ugrađen editor u kojem možete odmah menjati sadržaj fajla.

index php

Sve je veoma intuitivno, pa nećete imati problem da se snađete, bez obzira koju vrstu manipulacija fajlovima i folderima želite da uradite.

Kreiranje poddomena na Fastpanel VPS serveru

Kreiranje poddomena je takođe veoma jednostavno.

U glavnom prozoru kliknite na sajt na koji želite, a zatim u sekciji Site managing kliknite na ikonicu pod nazivom Subdomains.

poddomeni

Otvoriće vam se prozor sa listom poddomena koji trenutno postoje. Ukoliko još uvek niste kreirali poddomen, lista će biti prazna.

poddomeni

Kliknite na dugme Create u gornjem desnom uglu prozora.

Sada u polje Domain upišite naziv domena (poddomena) koji želite da kreirate.

kreiranje poddomena

FastPanel će poddomen smestiti na podrazumevanu putanju, ali ukoliko želite da to izmenite u polje Subdirectory upišite naziv poddirektorijuma u koji želite da ga smestite.

Na kraju kliknite na Save kako biste sačuvali podešavanja.

Otvoriće vam se prozor sa porukom da je novi poddomen kreiran.

kreiran poddomen

Klikom na dugme Create more unutar tog prozora, možete kreirati još poddomena.

Time ste ujedno završili kreiranje poddomena.

Skeniranje na maliciozni kod

FastPanel ima odličnu opciju skeniranja vaših sajtova na maliciozni kod pomoću Ai-Bolit skenera. U pitanju je vrhunski skener koji skenira sajtove na viruse, ranjivosti i maliciozni kod.

U glavnom prozoru kliknite na sajt na koji želite, a zatim u sekciji Site managing kliknite na ikonicu pod nazivom Scanning.

skeniranje

Otvoriće vam se prozor kao na slici ispod. Izaberite prvo opciju Settings sa desne strane prozora.

skener

Prikazaće vam se prozor kao na slici ispod.

sken

Ukoliko želite da izuzmete neke fajlove od skeniranja, to možete definisati u polju Exclude the file types. Ostala polja možete ostaviti sa podrazumevanim vrednostima.

Ukoliko želite da definišete da se skeniranje pokreće u nekim određenim intervalima, kliknite na tab Autorun i podesite željene vrednosti.

autorun skeniranje

Ne zaboravite da na kraju kliknete Save da biste sačuvali podešavanja.

Nakon klika na Save otvoriće vam se prozor kao na slici ispod.

sken

Da biste pokrenuli skeniranje, kliknite na dugme Run u gornjem desnom uglu.

Otvoriće vam se prozor kao na slici ispod.

skeniranje normal mode

Sada treba da izaberete koji mod skeniranja želite da primenite. Express mode je zgodan za brzo skeniranje, Normal mode je namenjen za planirane skenove, dok je Paranoid mode namenjen za full scan sajta i daje najdetaljniji izveštaj.

Nakon što ste odabrali odgovarajući mode, kliknite na dugme Run.

Na taj način ste pokrenuli skeniranje sajta u skladu sa definisanim mode-om skeniranja.

Saznajte više o Fast panelu na sledećim stranicama:

Ukoliko želite da testirate VPS server sa preinstaliranim Fastpanelom, možemo vam omogućiti besplatan test period  – dovoljno je samo da nam se javite.

Bez komentara

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.