CodeIgniter vs Laravel

Ukoliko pogledamo zastupljenost neke tehnologije na Internetu, onda je PHP bez sumnje jedan od najpopularnijih programskih jezika za web.

Ukoliko niste znali, PHP pokreće skoro 80% svih web sajtova!

Iako za ovoliku popularnost može da zahvali pre svega WordPress-u, koji sam pokreće oko 40% svih sajtova, tu je naravno i native PHP, ali i popularni framework-ovi zasnovani na PHP-u. Između ostalog to su i CodeIgniter i Laravel, koje ćemo predstaviti u ovom tekstu.

Šta je CodeIgniter?

CodeIgniter je popularan PHP framework koji je poznat po svojoj jednostavnosti, brzini i svestranosti. Od svog nastanka 2006. godine, CodeIgniter je vrlo brzo postao popularan zahvaljući tome što je developerima ponudio moćne alate, spakovane u jednostavan i lagan framework.

Jedna od ključnih prednosti CodeIgnitera je njegova kompaktnost. Framework je izuzetno lagan, što znači da ne opterećuje web server i omogućava brže učitavanje web stranica.

Sa svojim minimalističkim pristupom, CodeIgniter omogućava developerima da se fokusiraju na ono što je bitno – razvoj funkcionalnosti aplikacije – bez preterane složenosti i nepotrebnih dodataka.

CodeIgniter takođe pruža bogat set funkcionalnosti koji olakšavaju razvoj. Ugrađene biblioteke i helperi omogućavaju brzo i jednostavno rukovanje bazama podataka, formama, sesijama, upravljanjem datotekama i još mnogo toga. Ove komponente su dobro dokumentovane i lako se koriste, što olakšava proces razvoja aplikacija.

Jedna od ključnih karakteristika CodeIgnitera je MVC (Model-View-Controller) arhitektura. Ova arhitektura omogućava jasno odvajanje poslovne logike (model), prikaza (view) i upravljanja događajima (controller). Ovo olakšava organizaciju koda, održavanje i testiranje aplikacija. Takođe pruža fleksibilnost za razvoj velikih i kompleksnih projekata.

Osnovne karakteristike CodeIgniter-a

Pogledajmo neke osnovne karakteristike CodeIgniter-a:

1. Baziran na MVC arhitekturi: CodeIgniter MVC framework ubrzava razvoj web stranica i poboljšava performanse tako što razdvaja logiku i module prikaza (osobina framework-ova zasnovanih na MVC arhitekturi). Kao što smo već ranije pomenuli, kontroler obrađuje zahtev, baza podataka izvršava akcije modela, a prikazi prikazuju rezultate.

2. Lagan: Core sistem CodeIgniter-a koristi nekoliko malih biblioteka i učitava dodatne biblioteke po potrebi, čineći ga lakim i brzim. Na taj način CodeIgniter omogućava brzo razvijanje web aplikacija, kao i izradu minimalno održivih proizvoda (MVP) i prototipova.

3. Ugrađena bezbednost: CodeIgniter je pouzdan zahvaljujući svojim sposobnostima enkripcije i dekripcije. Ima filtriranje XSS napada, zaštitu od CSRF napada, upravljanje lozinkama i validaciju ulaznih podataka kako bi zaštitio vaše web aplikacije. Takođe, ima zaštitu od SQL ubrizgavanja, napada skriptingom na strani klijenta i udaljenog izvršavanja koda.

4. Biblioteke i helperi: CodeIgniter olakšava programiranje sa ugrađenim funkcijama poput formi, nizova, upravljanja datotekama, kolačića, stringova i direktorijuma. Ima sve alate potrebne za izgradnju i modifikaciju biblioteka i helpera, a možete ih koristiti i uz pomoć ExpressionEngine-a, open-source sistema za upravljanje sadržajem (CMS).

5. Jednostavna migracija: Sa CodeIgniter-om migracija sa jednog servera na drugi je prilično jednostavan proces. Iz tog razloga se kompanije često se odlučuju za CodeIgniter, jer nudi besprekornu podršku za migraciju. Možete lako migrirati svoje stare podatke na ovaj framework. Takođe, ako tokom migracije naiđete na neki problem, uvek se možete osloniti na njegovu veliku zajednicu.

6. Sloj apstrakcije baze podataka: CodeIgniter uključuje sloj apstrakcije baze podataka koji vam omogućava kreiranje, unos, ažuriranje i brisanje podataka bez pisanja SQL koda. Olakšava povezivanje različitih baza podataka unutar iste aplikacije, uključujući MySQL, MSSQL, Oracle, MySQLi, PostgreSQL i SQLite.

7. Brzo učenje: CodeIgniter možete naučiti relativno brzo i odmah započeti razvoj profesionalnih aplikacija. Ako već imate iskustva sa PHP-om, ovo će biti lako za vas.

8. Detaljna dokumentacija: Opsežna i besprekorna dokumentacija CodeIgniter-a će vam pomoći da ga brzo naučite i podesite.

9. Podrška zajednice: CodeIgniter ima odličnu podršku zajednice. Ako imate probleme sa naprednim razvojem u ovom framework-u, postoji mnogo iskusnijih developera koji vam mogu pomoći.

Šta je Laravel?

Laravel je PHP framework dizajniran da pojednostavi razvoj modernih PHP aplikacija. Ima veoma razvijen ekosistem koji koristi Laravel-ove ugrađene mogućnosti i kompatibilne ekstenzije.
Zahvaljujući Laravelu developeri neuporedivo lakše razvijaju aplikacije zasnovane na PHP-u, pa se smatra da je pored WordPress-a, jedan od zaslužnih za to što je PHP opstao kroz sve ove godine.

Umesto da kodirate sve od nule, Laravel kao framework nudi mogućnost da iskoristite mnoge ugrađene metode ili API-je, poput rutiranja ili autentifikacije. Na taj način možete da iskoristite sve ugrađene funkcionalnosti koje Laravel nudi i tako ubrzate i učinite efikasnijim ceo proces razvoja svoje aplikacije.

Laravel primenjuje MVC (Model-View-Controller) arhitekturu za razvoj aplikacija. Ona održava strukturu foldera u vašem projektu, implementira sigurnosne mere i još mnogo toga što pomaže da vaš projekat realizujete brže i efikasnije.

Za razliku od drugih modernih framework-ova za razvoj web aplikacija, Laravel pojednostavljuje interakciju sa bazom podataka, omogućavajući vam da koristite raw SQL i Eloquent ORM sa bilo kojom podržanom bazom, kao na primer MariaDB ili MySQL.

Glavne funkcionalnosti Laravela

Evo nekih od glavnih funkcionalnosti Laravela:

 • Template engine: Pomoću Laravel-ovog Blade template engine-a možete kreirati odličan web dizajn i dodatno unaprediti strukturu vaših CSS i JS fajlova. Takođe, možete menjati, podešavati i čistiti dizajn bez pisanja skripti, koristeći dinamički template engine.
 • Eloquent objektno-relaciono mapiranje (ORM): Laravel-ov ORM framework je veoma jednostavan za implementaciju sa bazom podataka. Umesto SQL-a, možete pisati upite baze podataka u PHP-u. Takođe, kombinuje programe i tabele baze podataka dodeljivanjem odgovarajućih modela, što ga čini bržim od prethodnih PHP frameworka.
 • MVC arhitektura: Kako smo već ranije pomenuli, MVC arhitektura odvaja izgled i poslovnu logiku, na taj način ubrzava razvoj. Poboljšava dokumentaciju, sadrži razne ugrađene funkcionalnosti, povećava bezbednost i skalabilnost, i poboljšava performanse. Takođe, MVC pojednostavljuje nestruktuirano programiranje, olakšavajući rad na velikim projektima.
 • Migracija podataka: Laravel uključuje sistem migracije koji vam omogućava da promenite strukturu baze podataka koristeći PHP kod. Laravel-ovi graditelji šema (schema builders) omogućavaju jednostavnu migraciju baze podataka. Ovaj automatizovani proces vam omogućava migraciju bez prekida ili gubitka podataka.
 • Ugrađeni paketi: Laravel uključuje brojne ugrađene pakete koji vam pomažu da održavate čist kod. Na primer, paket Socialite omogućava integraciju Facebook ili Google autentifikacije na vašoj web stranici putem sistema jednostavnog prijavljivanja u jednom koraku.
 • Visoka bezbednost: Najvažnija karakteristika Laravel-a je bezbednost. On obrađuje bezbednost vaše web stranice interno putem ugrađenog sistema zaštite. Na primer, Hashed and Salted sistem štiti Laravel, gde ne možete sačuvati lozinku u plain text-u. Takođe, Laravel sprečava hakere da udaljeno instaliraju zlonamerni kod na vaš server presretanjem svih zahteva i procesa.
 • Artisan: Artisan je alat za komandnu liniju koji olakšava i automatizuje rutinske zadatke kodiranja u Laravel-u. Ovaj moćan alat koristi Symfony Console komponentu. Na primer, može generisati MVC strukturu fajlova ili šemu baze podataka, izvršiti migraciju koda i upravljati resursima prema zahtevima.

CodeIgniter vs Laravel: Uporedni pregled

Sada kada smo upoznati sa CodeIgniter-om i Laravel-om, njihovim karakteristikama i primenama, hajde da ih uporedimo na nekoliko važnih parametara

Sličnosti

Pored mnogih razlika, CodeIgniter i Laravel imaju i nekoliko sličnosti. Hajde da vidimo prvo koje su to sličnosti.

 • PHP framework: I CodeIgniter i Laravel su PHP framework-ovi. Oba frameworka koriste isti jezik, iako imaju različite funkcionalnosti.
 • MVC arhitektura: I CodeIgniter i Laravel slede MVC šablon razvoja. Međutim, CodeIgniter ne zahteva strogo pridržavanje MVC šablona, dok je Laravel u velikoj meri oslonjen na njega.
 • Open source: I CodeIgniter i Laravel su open-source PHP framework. To znači da možete pronaći izvorni kod za Laravel i CodeIgniter na GitHub-u. Ukoliko želite možete izmeniti i prilagoditi ove tehnologije prema vašim specifičnim potrebama.
 • Active record: I CodeIgniter i Laravel podržavaju active record šablon baze podataka. On omogućava povlačenje, umetanje i izmenu informacija u bazi podataka uz minimalno pisanje skripti. CodeIgniter koristi modifikovanu verziju, dok Laravel radi sa njim putem Eloquent ORM-aAutentifikacija i bezbednost

Autentifikacija i bezbednost

Autentifikacija je ključna komponenta bezbednosti web sistema. CodeIgniter i Laravel imaju svoje efikasne sisteme autentifikacije.

CodeIgniter

CodeIgniter ima ugrađenu biblioteku za autentifikaciju koja se zove Shield. Ona je sigurna, fleksibilna i proširiva da odgovara raznim vrstama web sajtova. Nudi nekoliko funkcionalnosti autentifikacije, kao što su autentifikacija bazirana na sesiji, autentifikacija putem ličnog pristupnog tokena, kontrola pristupa bazirana na rolama, predefinisanje dozvola po korisniku i još mnogo toga.

Laravel

Laravel ima ugrađeni sistem autentifikacije koji se zove Laravel Sanctum, koji olakšava implementaciju autentifikacije. Svaki korisnik vaše aplikacije može generisati nekoliko API tokena za svoj nalog pomoću Sanctum-a.

Pored toga, Laravel nudi pakete za autentifikaciju, kao što su Laravel-UI, Breeze i JetStream. Oni vam omogućavaju da implementirate automatski sistem za verifikaciju koristeći bilo koju od ovih opcija, čime vam se štedi trud pisanja dodatnog koda za autentifikaciju.

Proširivost i skalabilnost

Skalabilnost je sposobnost povećanja prometa, performansi i ukupne veličine aplikacije. Proširivost je sposobnost da se prošire mogućnosti aplikacije bez menjanja njenog koda ili arhitekture.
I CodeIgniter i Laravel se ističu po pitanju proširivosti i skalabilnosti.

CodeIgniter

CodeIgniter je izuzetno lak, što ga ujedno čini izuzetno skalabilnim. CodeIgniter vam omogućava da proširite njegove helper-e, produžite klase, biblioteke i kuke (hooks). Takođe vam pomaže da kreirate klase core sistema, zamenite ili uklonite standardne funkcije i proširite kontrolere na bilo koji način na koji želite da postignete proširivost.
Kao rezultat toga, možete postići skalabilnost sa CodeIgniter-om tako što ćete keširati modifikacije bez uticaja na performanse.

Laravel

Laravel omogućava proširenje njegovih osnovnih komponenti po potrebi, tako da možete dodavati elemente ili ih menjati onako kako želite. Menjanje i rast objekta zahteva dodavanje željenih helper metoda. Laravel-ova skalabilnost ga čini dobrom opcijom za velike aplikacije. Možete balansirati HTTP zahteve uz pomoć HAProxy load balansera. Štaviše, metoda autentifikacije bazirana na tokenima eliminiše potrebu za proverom stanja sesije.

Dodatno, korišćenjem MySQL-a, AWS i drugih naprednih tehnika keširanja, možete lako skalirati Laravel aplikacije.

Ugrađeni moduli

Moduli vam omogućavaju da podelite kompleksne web aplikacije na manje module kako biste ubrzali razvoj. Kada je reč o ugrađenim modulima, CodeIgniter i Laravel se značajno razlikuju.

CodeIgniter

CodeIgniter ne nudi nikakvu modularnu funkcionalnost. Stoga je ponekada problem razdvojiti projekte na različite radne delove.
Ipak, modularnost je moguća u CodeIgniter-u ako je napravite koristeći modularne ekstenzije.

Laravel

Laravel ima ugrađene funkcije modula koje podstiču podelu većeg projekta na manje module. Ta podela vam omogućava da radite na odvojenim delovima projekta, odnosno da pritom ne morate da se bavite projektom kao celinom.

Još jedna značajna prednost korišćenja modularnog pristupa je da on dolazi sa strukturom foldera. Ona organizuje vaše funkcionalnosti u nadređenoj strukturi direktorijuma. Na taj način izbegavate da se klase, modeli, konfiguracije, translacije itd, koji su specifični za određenu funkcionalnost, preklapaju sa drugim modulima.

Evo i nekih podrazumevanih Laravel paketa koji pomažu ubrzanju razvoja:

 • Passport: Laravel Passport brzo implementira OAuth2 server za autentifikaciju API-ja u vašoj Laravel aplikaciji. Pokreće ga Alex Bilbie-ov League OAuth2 server.
 • Envoy: Envoy ima jasnu sintaksu za podešavanje redovnih aktivnosti koje pokrećete na udaljenim serverima. Trenutno Envoy podržava samo Mac i Linux uređaje.
 • Cashier: Cashier pruža interfejse za Stripe i Braintree sisteme pretplate i naplate. Pomaže vam da kreirate kodove za pretplatu, kupone, količine pretplate, periode otkazivanja i PDF fakture.
 • Scout: Scout sinhronizuje indekse pretrage sa Eloquent zapisima i dodaje pretragu celokupnog teksta modelima Eloquent.
 • Socialite: Socialite pruža jednostavan OAuth interfejs za Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, GitHub i Bitbucket.

Lakoća učenja

Ako imate iskustva sa PHP-om, CodeIgniter i Laravel će vam biti poznati. Međutim, oba frameworka imaju značajno različite funkcionalnosti koje mogu izazvati određene izazove.

CodeIgniter

CodeIgniter je relativno jednostavan framework za učenje i početak rada, i u mnogim pogledima podseća na rad sa PHP-om. Proces instalacije CodeIgniter-a je izuzetno jednostavan i traje samo nekoliko sekundi.

Pošto CodeIgniter ima malo ugrađenih funkcija, morate instalirati plugine iz spoljašnjih izvora da biste dobili naprednije funkcionalnosti. Oni mogu delovati komplikovano, ali su u proseku relativno lakši od plugina drugih frameworka.

Laravel

Ako ste upoznati sa PHP-om i MVC arhitekturom, lako ćete razumeti funkcionalnosti Laravela. Međutim, učenje karakteristika Laravela može biti izazovno na prvi pogled, ako ste početnik.
Drugim rečima, bez prethodnog znanja o Laravelu, može biti neophodno dodatno istraživanje da biste počeli sa modulima. Takođe, ako ste početnik struktura foldera može delovati teško za razumevanje. Instalacija Laravela je složenija od instalacije CodeIgnitera. Srećom uvek imate mogućnost da potražite uputstvo za instalaciju Laravela u zvaničnoj dokumentaciji, što će vam značajno olakšati početak.

Struktura i fleksibilnost

I Laravel i CodeIgniter koriste MVC framework u svojoj arhitekturi, ali imaju različite načine korišćenja iste strukture.

CodeIgniter

CodeIgniter je napravljen da pruži visoke performanse u čistom okruženju u kraćem vremenskom periodu. Stoga je svaka faza razvojnog procesa namenjena optimalnoj upotrebljivosti.
Interesantno je da model (model) i pogled (view) nisu obavezni u CodeIgniteru. Samo je kontroler obavezan. Takođe, CodeIgniter nije posebno strog po pitanju MVC-a, zahvaljujući svojoj objektno orijentisanoj osnovi.

Zbog toga se ne morate oslanjati samo na MVC strukturu prilikom korišćenja CodeIgnitera. To vam daje veću slobodu i fleksibilnost pri razvoju.
MVC u CodeIgniteru razdvaja podatke, prikaz i logiku, a nudi ugrađene komponente za upravljanje e-poštom, bazama podataka i sesijama. Štaviše, ove ugrađene funkcije rade nezavisno od drugih delova, pa je lako održavati ih i nadograđivati.

Laravel

Kao još jedan PHP framework, Laravel se takođe zasniva na MVC arhitekturi. Ali za razliku od CodeIgnitera, Laravel strogo prati MVC arhitekturu. Kao rezultat, Laravel može efikasno održavati MVC strukturu od fajlova do internih operacija. Inicijalizacija je prilično jednostavna. Prvo morate kreirati model koji generiše tabelu baze podataka, a zatim koristiti kontroler fajl za interakciju sa tim modelom kako biste prikazali rezultate u prikazu. Međutim, ako niste upoznati sa MVC arhitekturom, korišćenje Laravel frameworka može biti teško jer vam ne dozvoljava da ignorišete strukturu.

Performanse (Brzina)

PHP je poznatiji po svojoj stabilnosti nego po brzini. Iz tog razloga ni CodeIgniter ni Laravel nisu preterano brzi. Međutim, možete poboljšati benchmark performansi PHP-a koristeći inteligentne strategije keširanja i optimizaciju pristupa bazi podataka.

CodeIgniter

CodeIgniter je lagani framework, a njegov core zahteva samo nekoliko malih biblioteka. Kao rezultat toga, core sistema CodeIgnitera je brži od core-a Laravela. CodeIgniter je takođe nešto brži od Laravela zahvaljujući većoj brzini izvršavanja. Na primer, može izvršiti zahteve 20% brže od Laravela. Posebno treba napomenuti da performanse CodeIgnitera zavise od faktora projekta, kao što je na primer broj istovremenih korisnika.

Laravel

Shodno prethodno navedenom,možemo da zaključimo da je Laravel sporiji od CodeIgnitera. Ipak, dobra vest je da ako želite da Laravel radi brže, možete to postići pravilnom optimizacijom.
Implementacijom pametnog keširanja konfiguracija i ruta u Laravelu, ograničavanjem nekorišćenih biblioteka, optimizacijom klasne mape i automatskog učitavanja kompozera, kao i korišćenjem JIT kompajlera i redova, možete optimizovati performanse Laravela i vreme učitavanja aplikacije za najmanje 20 ms.

Obrada grešaka

Obrada grešaka se odnosi na proces kojim program popravlja greške i nastavlja normalno funkcionisanje. Ona predviđa, detektuje i ispravlja greške u aplikacijama, programiranju i komunikaciji.I CodeIgniter i Laravel imaju sisteme za obradu grešaka, ali se oni razlikuju u načinu obrade i prikazivanja obaveštenja o logu.

CodeIgniter

CodeIgniter uključuje jednostavan sistem za obradu grešaka. Prikazuje sve greške u razvoju i testiranju, ali nijednu u produkciji. Možete promeniti ovo podešavanje izmenom datoteke .env i podešavanjem promenljive CI ENVIRONMENT.

CodeIgniter generiše tri vrste poruka:

 • Poruke o grešci
 • Poruke za debagovanje
 • Informativne poruke

Funkcionalnost logovanja grešaka u CodeIgniteru omogućava vam da sačuvate greške kao tekstualne datoteke. Generiše poruke o greškama bez obzira na opseg klase ili funkcije.

Laravel

Laravel ima ugrađeni sistem za obradu grešaka koji će vas obavestiti o svakoj grešci. Automatski detektuje i beleži greške i izuzetke i šalje vam izveštaj radi daljih radnji.
Izuzetke možete pronaći u klasi App\Exceptions\Handler. Klasa ima dve metode:

 • metoda report()
 • metoda render()

Popularnost

CodeIgniter

Smatra se da je CodeIgniter drugi najpopularniji PHP framework nakon Laravela. Iako možda nije toliko popularan kod indiviualnih developera, mnoge velike i poznate kompanije se oslanjaju upravo na ovaj framework.

Laravel

Istraživanje JetBrains-a kaže da 50% korisnika PHP-a trenutno koristi Laravel. Developeri vole njegovu izuzetnu stabilnost i sposobnost rukovanja velikim i složenim sistemima.

CodeIgniter vs Laravel. Koji treba da koristite?

Do sada ste dobili uvid u većinu prednosti i mana ova dva PHP frameworka.Oba frameworka sadrže brojne funkcionalnosti koje olakšavaju, stabilizuju, nude bolju bezbednost i omogućavaju skaliranje vašeg projekta pomoću PHP-a na način koji odgovara vašem procesu razvoja. Očekivano, neki će više, a neki manje odgovarati konkretnom projektu.

U nastavku su neke ideje koje vam mogu pomoći da odlučite da li da koristite CodeIgniter ili Laravel.

Kada koristiti CodeIgniter

Možete koristiti CodeIgniter ako vaš projekat zahteva sledeće:

 • Bolje rezultate sa manje koda: CodeIgniter je dobro poznat po tome što postiže bolje rezultate sa manje linija koda. Ubrzava razvoj web aplikacija jer vam ne trebaju third-party biblioteke.
 • Jednostavnu konfiguracija bez grešaka: CodeIgniter ima linearnu i fleksibilnu strukturu foldera koja doprinosi pojednostavljenju PHP sintakse. Ova konstrukcija vam omogućava brzo kreiranje web aplikacija bez sintaksnih grešaka. CodeIgniter se pokazao kao dobar izbor za jednostavne, skalabilne web sajtove.
 • Bržu realizaciju: Sa bržim razvojnim procesom, CodeIgniter je ispred Laravela. Izaberite CodeIgniter za kreiranje brzog i efikasnog web sajta. Ipak, performanse mogu biti nešto drugačije kada su u pitanju veći sajtovi.
 • Kada ste početnik: CodeIgniter je najbolji izbor ako ste developer početnik koji želi da razvije aplikaciju. Sve je prilično jasno za razumevanje i pojednostavljeno za vas.

Kada koristiti Laravel

 • Kod velikih i složenih sajtova: Laravel je bolji izbor za velike sajtove koji imaju više operacija koje se izvršavaju istovremeno.
 • Kada su neophodna numerička izračunavanja: Laravel može biti bolji izbor ako vašem sajtu trebaju numeričke analize – na primer, sajtovi za berzu ili trgovinu. Laravel može obraditi veće skupove podataka, a njegova više-nitna obrada vrši složena izračunavanja bez uticaja na performanse.
 • Kada je potreban brz razvoj: Zahvaljujući predefinisanim template-ima i pomoći zajednice, Laravel je jedan od najbržih frameworka za razvoj aplikacija.
 • Kada se očekuje visoka bezbednost: Laravel ima ugrađen sistem bezbednosti i autorizacije koji koristi BCrypt algoritam za enkripciju lozinki. Pored toga, Laravel zabranjuje čuvanje lozinki u obliku plain teksta u bazi podataka. Dakle, ako želite web sajt visoke bezbednosti, Laravel je pravi izbor.
 • Kada ste iskusan developer: Ako ste developer sa iskustvom u radu sa složenijim sistemima, Laravel može biti idealan alat za vas.

Zaključak

Kao što ste videli i CodeIgniter i Laravel imaju svoje prednosti, ali konačnu odluku o tome koji od ova dva framework-a će biti najbolji izbor za vaš sledeći projekat, treba da donesete na osnovu zahteva tog konkretnog projekta.

Oba framework-a su pouzdana i efikasna, pa ako treba da birate između njih, izaberite onaj koji vam pruža najpouzdanije i najefikasnije rešenje za konkretan projekat. Nijedna tehnologija nije namenjena za sve projekte, pa birajte prema situaciji i zahtevima projekta.

Slični postovi:

Popularni backend framework-ovi
Laravel Blade
Sve o Laravel keširanju

Bez komentara

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *