laravel

Zašto Laravel važi za najbolji PHP framework

5 октобра, 2021

Laravel je bez sumnje sjajan PHP framework pomoću kojeg možete napraviti web sajt odličnih performansi. On u sebi integriše sve neophodno za kreiranje bezbednog, fleksibilnog i lepo dizajniranog sajta. Ali hajde da vidimo razloge zašto Laravel važi za najbolji framework.

Bezbednost

Bezbednost je neophodan element svake baze podataka, a Laravel obezbeđuje da vaša baza bude bezbedna. Lozinke u Laravelu se ne čuvaju kao tekst koji relativno lako može biti kompromitovan.

Kad god se neki korisnik uloguje na sistem, generiše se automatski token kako bi se sprečio neautorizovani pristup sajtu. Lozinka se enkriptuje pomoću Bcrypt hashing algoritma. Pored toga Laravel čini mnogo težim napad poznatili kao SQL injection, jer već ima spremne SQL statement-e. Različiti bezbednosni elementi Laravel-a uključuju:

  • Enkripcija
  • Zaštita putanja
  • Podsetnik za promenu i reset lozinke
  • Autentifikacija korisnika
  • Autentifikacija za HTTP
  • Čuvanje lozniki
  • Ručno logovanje korisnika
  • Drajveri za autentifikaciju.

MVC arhitektura

Model View Controller (MVC) je kao što znamo zasnovan na ideji da untar aplikacije treba razdvojiti logički deo od same prezentacije. MVC takođe omogućava kreiranje bolje dokumentacije, obezbeđuje nekoliko ugrađenih funkcionalnosti i poboljšava performanse. Pomoću ove arhitekture je lakše kreirati aplikacije za organizacije i biznis korisnike.

MVC donosi prednost organizovanja posla u odvojene fajlove/logičke direktorijume. Pored toga daje uopšteno bolji izgled aplikacije, naročito za njene krajnje korisnike, što je svakako preduslov za dobar uspeh aplikacije.

Objektno-orijentisane biblioteke i ORM

Laravel dolazi preinstaliran sa objektno-orijentisanim bibliotekama, što je ujedno jedna od njegovih najboljih funkcionalnosti. Preinstalirane biblioteke nisu dostupne u drugim framework-ovima baziranim na PHP-u. Biblioteka za autentifikaciju dolazi sa funkcionalnostima kao što su monitoring aktivnih korinsika, reset lozinke, zaštita od CSRF-a i meganizmi za enkripciju.
Ti je i Eloquent koji vam omogućava brži rad sa podacima. Njegova prednost je i u tome što eliminiše probleme u kompatibilnosti između baza podataka kao što su MySQL, postgreSQL, SQL Server i SQLite. Takođe vam omogućava da lako prebacujete sa jedne na drugu bazu, dok paralelno sa tim nudi i mnogo opcija za konfigurisanje Laravel-a.

Autorizacija i kontrola pristupa

Autorizacija i kontrola pristupa obezbeđuju da podaci u raznim bazama podataka budu sigurni i da je njihov integritet bude zaštićen. Laravel automatski kreira komponente kao što su login kontroler i korisnički model. U zavisnosti od vaše aplikacije i njene logike, možete lako proširiti funkcionalnost komponenti.

Integracija aplikacija za društvene mreže u Laravel Socialite-u omogućava autentifikaciju krosnika kroz mreže kao što su Facebook, Twitter i Google Plus.

Migracija baze podataka

Migracija baze podataka podrazumeva migraciju podataka iz jedne baze podataka u drugu. Ova migracija može da bude inicirana u različitim situacijama, kao na primer promena platforme za bazu podataka. Neki drugi framework-ovi zahtevaju sinhronizaciju baze podataka tokom migracije, dok je u Laravel-u to dosta lakši proces.

Upravljanje task-ovima i konfigurisanje

Upravljanje task-ovima i mogućnost konfigurisanja spadaju među najvažnije aspekte svake web aplikacije. Laravel omogućava jednostavno podešavanje i zakazivanje zadataka kao što su slanje mail-ova, čišćenje baze podataka i slični taskovi.

Automatsko detektovanje paketa

Instalacija paketa nije uvek jednostavan zadatak, najviše zbog nekompatibilnosti. Ranije verzije Laravel-a nisu dozvoljavale jednostavnu instalaciju paketa. Ovo ograničenje je zapravo rezultiralo implementacijom funkcionalnosti za automatsko detektovanje funkcionalnosti.

Nove verzije Laravel-a od verzije 5.5 omogućavaju automatsku detekciju paketa koje korisnik želi da instalira. To u mnogome olakšava svaku novu instalaciju.

Funkcionalnost za testiranje aplikacija

Postoje razne tehnike i metodologje za razvoj i testiranje aplikacija. PHPUnit omogućava developerima da pišu i sporovode testiranja nad aplikacijama kako bi se uverili u njihovu ispravnost. Test sproveden nad aplikacijom omogućava detektovanje eventualnih problema i rad na ispravljanju / prevenciji.

Artisan

Mogućnost automatizacije zadataka je jedna od najkorisnijih funkcionalnosti Laravel-a. Artisan je command-line interfejs koji vam omogućava da korisitite komande za automatizaciju zadataka. Omogućava developerima da kreiraju sopstvene artisan komande, koje mogu biti namenski prilagođene određenom zadatku.

Fleksibilnost koju Artisan nudi omogućava nekoliko komandi koje možete korisiti za neke uobičajene zadatke. Tu spadaju zadaci kao što su kreiranje seeder-a baze podataka, kreiranje modela, migraciju baze podataka i kreiranje kontrolera.

Blade template engine

Blade je engin pomoću kojeg možete raditi sa HTML-om i PHP–om. Dolazi preinstaliran u Laravel web framework-u i korisnicima pruža mogućnost razvoja layout-a za različite namene.

S obzirom da je u pitanju lagan engin, on ne opterećuje mnogo platformu i nema preteranih zahteva za resursima.

Pored toga Blade engine korisnicima nudi strukturu koja im omogućava kreiranje fajlova sa integrisanim kondicionalima. Zahvaljujući njegovoj strukturi možete lako segmentirati vaše template u različite sekcije.

Tags:

Slični postovi:

Popularni Node.js framework-ovi
Šta nam donosi Laravel 9
Korisni PHP saveti i trikovi

Bez komentara

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.