Kubernetes

Zakupite Kubernetes servis na mCloud-u

7 децембра, 2020

Verujemo da vam je termin Kubernetes već poznat i da možda već i koristite prednosti ovog sjajnog servisa. Od skoro je Kubernetes dostupan i na mCloud serverima, pa vas pozivamo da pogledate našu ponudu i ako želite besplatno testirate. 

Mi ćemo u ovom tekstu detaljnije objasniti šta je Kubernetes, na koji način funkcioniše i koju sve primenu ima u svakodnevnom radu sa aplikacijama.

Kubernetes je open-source sistem inicijalno razvijen od strane Google-a koji služi za upravljanje aplikacijama u kontejnerima u klasterizovanom okruženju. U pitanju je već poznat koncept koji je unapređen tako da zadovoljava potrebe današnjih korisnika sličnih usluga.

U osnovi Kubernetes je platforma dizajnirana da u potpunosti upravlja životnim ciklusom, aplikacijama i servisima u kontejnerima koristeći metode koje obezbeđuju predvidljivost, skalabilnost i visoku dostupnost servisa. Sve ovo za krajnji rezultat ima veoma visoku pouzdanost u radu, a samim tim i visoku dostupnost vaših aplikacija i servisa u okviru platforme.

Prednosti za korisnika

Kao korisnik Kubernetes servisa možete da definišete na koji način će vaše aplikacije biti pokrenute, kao i način na koje će one raditi u interakciji sa drugim aplikacijama ili sa spoljašnjim svetom. Možete povećati ili smanjiti broj servisa, pokretati regularna ažuriranja i prebacivati saobraćaj između različitih verzija aplikacija, na primer za potrebe testiranja.

Kubernetes obezbeđuje interfejse koji vam omogućavaju da definišete vaše aplikacije  i upravljate njima sa visokim stepenom fleksinbilnosti i pouzdanosti.

Malo o arhitekturi i načinu funkcionisanja

Radi se o prilično složenom, ali već poznatom konceptu, pa se u ovom tekstu nećemo previše baviti detaljima vezano za Kubernetes arhitekturu. Dovoljno je reći da ovaj servis okuplja zasebne fizičke i virtuelne mašine u klasteru, koristeći deljenu mrežu za komunikaciju između servera. Klaster u suštini prestavlja fizičku platformu gde se konfigurišu sve Kubernetes komponente. Svakoj od tih mašina je dodeljena određena uloga u okviru Kubernetes ekosistema.

Jedan server ili mala grupa servera funkcionišu kao master server koji se ponaša kao gateway a ujedno i glavni kontrolni centar operacija klastera, budući da je upravo on nosilac API servisa za korisnike. Ujedno master server proverava rad drugih servisa, vodi računa o tome kada i kojem od ostalih servera da dodeli određeni posao. Na taj način upravlja komunikacijom između drugih komponenti i predstavlja glavnu tačku kontakta sa klasterom.

Kubernetes artiketura

Ostale mašine u klasteru su definisane kao nodovi. U pitanju su serveri odgovorni za prihvatanje i pokretanje zadataka korišćenjem lokalnih i eksternih resursa. Da bi se postigao potreban nivo izolovanosti i fleksibilnosti Kubernetes pokreću aplikacije i servise u kontejnerima. Na taj način nod mora da bude opremljen sa kontejner runtime-om (kao Docker). Komunikacija funkcioniše tako što nod prima radne instrukcije od master servera i u zavisnosti od zadatka kreira ili uništava kontejnere, ujedno podešavajući mrežna pravila da bi ma dalje pravilno rutirao mrežni saobraćaj.

Kao što smo već pomenuli, same aplikacije i servisi se pokreću u klasteru unutar kontejnera. Komponente na nižim slojevima obezbeđuju da željeno stanje aplikacija odgovara stvarnom stanju klastera. Korisnici ostvaruju interakciju sa serverom tako što, ili komuniciraju direktno sa glavnim API serverom, ili sa klijentima i bibliotekama. Aplikacija ili servis se pokreću putem JSON-a ili YAML-a, ujedno definišući šta treba da se kreira i na koji način treba da se time upravlja.

Tu na scenu stupa master server koji uz pomoć ovih instrukcija pronalazi najbolji način da ih pokrene na sistemu, uzimajući u obzir infrastrukturu sistema, preduslove za realizaciju zadatka i trenutno stanje sistema.

Zašto je dobro da koristite Kubernetes

Kontejneri su dobar način da spakujete i pokrenete vaše aplikacije. U produkcionom okruženju potrebno je da nadgledate kontejnere koji prokreću aplikacije i osigurate da nema downtime-a. Na primer, ako kontejner padne, potrebno je da se aktivira drugi kontejner. Nije baš jednostavno da ovo radite sami. Zato je bolje da se za sve to pobrine neki automatizovani sistem.

Tu Kubernetes stupa na scenu. Ukratko, on obezbeđuje framework koji treba da se pobrine da distribuirani sistemi rade bez ispadanja i bez prekida.

Evo i detaljnijeg prikaza dela onoga što vam Kubernetes omogućava:

Raspodela opeterećenja

Ukoliko je saobraćaj ka jednom kontejneru povećan, Kubernetes može da ga raspodeli i distribuira saobraćaj preko ostale infrastrukture. Na taj način vaše aplikacije ostaju stabilne i nema nepotrebnog ispadanja prouzrokovanog preopterećenjem.

Upravljanje storage-om

Kubernetes vam omogućava da automatski montirate storage sistem po vašem izboru, kao npr. lokalne storage, javne cloud provajdere i slično.

Automatizovan rollout i rollback

Možete definisati vaše kontejnere pomoću Kubernetes-a i na taj način promeniti njihov trenutni status. Na primer, možete automatizovati Kubernetes da kreira nove kontejnere za vaše potrebe, tako što će da ukloni postojeće kontejnere i prebaci sve njihove resurse na novi kontejner.

Automatizovan bin packing

Kubernetes možete snabdeti klasterom nodova koje može koristiti da pokrenete automatizovane zadatke. Možete setovati koliko CPU i memorijskih resursa svaki kontejner treba da ima na raspolaganju. Čak može prilagoditi kontejnere vašim nodovima za maksimalnu iskorišćenost resursa.

Brz oporavak

Kubernetes restartuje kontejnere koji iz bilo kog razloga padnu, menja kontejnere, obara one koji ne reaguju na healt-check zadat od strane korisnika i ne nudi ih korisniku sve dok oni nisu na raspolaganju i aktivni.

Upravljanje osetljivim podacima

Kubernetes dozvoljavaju da čuvate i upravljate osetljivim podacima kao što su lozinke, OAuth tokeni i SSH ključevi. Možete da postavite i ažurirate sve ove podatke i konfigurišete aplikaciju bez potrebe da rebuild-ujete vaš kontejner image i bez izlaganja osetljivih informacija.

Zaključak

Kubernetes je sjajan servis koji vam pre svega nudi veliku skalabinost, fleksibilnost u radu i vrhunsku pouzdanost. Upravo ta pouzdanost je ono što će verujemo i vama biti motiv da se opredelite za korišćenje ovog servisa.

Ukoliko želite da testirate preistaliran Kubernetes na mCloud serveru, slobodno poručite na našem sajtu i javite nam aktiviramo za testiranje, bez plaćanja.

Bez komentara

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.