automatsko testiranje

Popularni alati za automatsko testiranje web aplikacija

Testiranje je neophodna stavka tokom procesa razvoja web aplikacija i grubo gledano možemo ga podeliti na ručno i automatsko testiranje.

Ručno testiranje podrazumeva da testeri ručno prolaze kroz različite funkcionalnosti i scenarija aplikacije kako bi na taj način identifikovali potencijalne greške i proverili da li aplikacija radi ispravno.

Automatsko testiranje se zasniva na pisanju skripti ili scenarija koji se automatski izvršavaju kako bi se testirala funkcionalnost aplikacije. Ovi testovi mogu lako da se ponavljaju i često su znatno brži od ručnih testova, posebno kada je potrebno testirati iste scenarije više puta, odnosno na različitim platformama.

Korišćenje alata za automatsko testiranje web aplikacija ima niz prednosti koje doprinose efikasnosti, doslednosti i kvalitetu procesa testiranja.

Evo nekoliko ključnih razloga zašto je dobra ideja da koristite alate za automatsko testiranje web aplikacija:

  • Efikasnost: Alati za testiranje često omogućavaju automatizaciju rutinskih i testova koje je potrebno ponavljati. Ovo značajno ubrzava proces testiranja i omogućava brže identifikovanje grešaka. Umesto da testeri ručno prolaze kroz iste scenarije, to na ovaj način radi automatika.
  • Brzi rezultati: Automatski testovi daju brzu povratnu informaciju o ispravnosti aplikacije nakon promena u kodu. Ovo omogućava developerima da brzo identifikuju i rešavaju probleme pre nego što se oni dogode u produkciji.
  • Pouzdanost: Automatski testovi se svaki put izvršavaju na isti način. To smanjuje mogućnost ljudske greške i povećava pouzdanost rezultata testiranja.
  • Skalabilnost: Alati za testiranje omogućavaju brzo izvršavanje testova na različitim konfiguracijama i uređajima, omogućavajući na taj način pouzdanije rezultate na širokom spektru uređaja, pa tako i veću kompatibilnost kasnije, tokom rada aplikacije u produkciji.
  • Ušteda vremena i resursa: Iako inicijalno ulaganje u razvoj automatskih testova zahteva vreme, dugoročno gledano može dovesti do značajne uštede vremena i resursa, s obzirom da automatizacija na kraju donosi brže testiranje i manje manuelnog rada.
  • Dokumentacija i praćenje: Automatski testovi često dolaze sa obimnom dokumentacijom, što olakšava praćenje testova i njihovih rezultata tokom vremena.

Sve navedene prednosti ukazuju na to da korišćenje alata za testiranje web aplikacija može značajno poboljšati proces testiranja, smanjiti potencijalne greške i povećati kvalitet vaše web aplikacije.

Zato ćemo u ovom tekstu predstaviti neke od najpopularnijih alata za automatsko testiranje web aplikacija.

New Relic

new relic

New Relic je analitički alat koji vam pomaže da pratite, rešavate probleme i optimizujete vaše web aplikacije. Ovaj proizvod obuhvata sve, od praćenja stvarnih korisnika do praćenja servera, praćenja mobilnih uređaja i čak sintetičkog praćenja.

Platforma uključuje funkcionalnost nazvanu APM (Application Performance Monitoring) koja vam omogućava da u realnom vremenu pratite performanse vaše aplikacije. Možete videti vrednosti za vreme odziva, propusnu moć, stope grešaka i Apdex ocene, sve na jednom mestu. Takođe ima funkciju nazvanu Distributed Tracing koja vam omogućava da vidite kako se zahtevi kreću kroz vaš sistem.

Ključne funkcionalnosti uključuju praćenje backend-a, praćenje Kubernetes okruženja, praćenje mobilnih uređaja, praćenje performansi modela, praćenje infrastrukture, upravljanje logovima, praćenje grešaka, praćenje mreže, upravljanje ranjivošću i praćenje browsera.

Moguće je integrisati ga sa preko 500 aplikacija i ima razvijen i API koji možete koristiti za izgradnju prilagođenih integracija.

Alat nije besplatan, a cena zavisi od izabranog plana koji vam New Relic nudi.

Reflect

reflect

Reflect je platforma za automatsko testiranje regresije, koja koristi veštačku inteligenciju i omogućava povećanje pokrivenosti testova bez ometanja razvoja.

Prednost Reflect-a je to što koristi vaš web browser kao interfejs. Njegov user-friendly pristup omogućava vam da pokrenete testove onoliko često koliko je to potrebno, bez potrebe za bilo kakvim instalacijama. Reflect nudi opciju integracije sa bilo kojom lokalnom ili cloud-hosted CI/CD platformom, kao što su Jenkins i CircleCI, omogućavajući vam da na taj način, od početka do kraja automatizujete svoje testove.

Za razliku od standardnog softvera za automatizaciju web sajtova koji operiše ispod nivoa korisničke interakcije, Reflect pruža podršku za vizuelno testiranje najvišeg reda.

BugHerd

bugherd

BugHerd je web alat za praćenje grešaka koji pomaže developerima da prate greške pronađene u web aplikacijama. Omogućava testerima da direktno beleže greške na web sajtu, pružajući korisnicima sve potrebne informacije za njihovo ispravljanje. BugHerd ima intuitivan korisnički interfejs koji je lak za upotrebu, a njegove funkcionalnosti su dostupne sa bilo kog uređaja ili browser-a.

Platforma omogućava korisnicima da prave beleške i označavaju specifične aspekte web stranice kako bi uhvatili precizan prikaz greške.Pomoću ovog alata, developeri mogu dodeljivati greške članovima tima koji su najbolje opremljeni za rešavanje problema. Ovo pomaže u sprečavanju zabune i osigurava da tim ravnomerno raspodeli teret posla. BugHerd podržava integraciju sa third-party alatima poput Slack-a, GitHub-a, Asana-e i JIRA-e, omogućavajući da se ceo tok rada održava unutar jedne platforme.

Takođe, ovaj alat nudi mogućnost prilagođavanja za različite potrebe, što omogućava developerima da prilagode workflow u skladu sa specifičnim zahtevima projekta. Korisnici čak mogu konfigurisati koje informacije se dodaju greškama kada se one dodeljuju developerima i odlučiti koji će developeri dobijati obaveštenja o ažuriranjima vezanim za grešku. Korisnici mogu u realnom vremenu prijavljivati greške tako što će ih istaći direktno na interfejsu web sajta.

Menadžeri projekata mogu videti status svih zadataka i ažuriranja na svojim kontrolnim tablama, olakšavajući identifikaciju problema i praćenje napretka.

BugBug

bugbug

BugBug je alat za testiranje web aplikacija koji pruža automatske provere za bezbednosne ranjivosti, funkcionalne probleme i probleme sa performansama. Može otkriti greške u bilo kojoj web aplikaciji napisanoj u JavaScript-u, HTML-u i CSS-u.

Ovaj alat nudi podršku za saradnju, olakšavajući developerima da efikasno i efektivno rade na projektima. Sa svojom integrisanom funkcijom za četovanje, članovi tima mogu lako komunicirati dok rade na projektu i automatski deliti ažuriranja napretka putem e-mail-a. Osim toga, BugBug ima funkcionalnost pametnog skeniranja zasnovanog na veštačkoj inteligenciji koja brzo i tačno identifikuje potencijalne probleme koji se mogu javiti u kodu.

BugBug podržava više tipova testiranja, uključujući unit, integraciono, end-to-end i testiranje performansi. Korisnici takođe mogu generisati API testove koristeći unapred definisane scenarije koji se mogu izvršavati direktno unutar alata ili po potrebi izvoziti kao kod radi daljeg prilagođavanja. Oni takođe mogu simulirati scenarije saobraćaja iz stvarnog sveta i analizirati rezultate u realnom vremenu kako bi brzo identifikovali i rešili potencijalna uske grla ili probleme sa performansama pre nego što se pređe na produkciono okruženje.

Ova platforma takođe omogućava korisnicima da kreiraju prilagođene test scenarije za specifične potrebe i okruženja, olakšavajući prilagođavanje testova prema konkretnim zahtevima.

Katalon Studio

katalon studio

Katalon Studio je popularan alat za automatizaciju testiranja koji se koristi za testiranje različitih vrsta aplikacija, uključujući web, mobilne i web servise.

On predstavlja alternativu izgradnji tradicionalnih framework-ova sa open-source bibliotekama. Ova aplikacija nudi ugrađene funkcionalnosti kao što su Object Spy, Debugging UI, deljenje test artefakata, ponovno pokretanje neuspešnih testova, pametno čekanje, Self-Healing i analitiku za izveštavanje o testovima, što vam omogućava da imate potpunu pokrivenost testova samo pomoću ovog alata.

Katalon Studio vam pruža sve neophodno za funkcionalno i end-to-end automatizovano testiranje, pružajući developerima odličnu podršku za testiranje tokom celog životnog ciklusa aplikacije. Ovaj alat omogućava da prođete kroz sve korake za samo nekoliko nedelja umesto meseci, primenom low-code metoda za kreiranje, izvršavanje, održavanje i izveštavanje o testovima.

Katalon nudi integraciju sa alatima za kontinuiranu integraciju i isporuku (CI/CD) kao što su Jenkins, BitBucket, Azure DevOps, platformama za verzionisanje koda (VCS) kao što su Git, Github, Azure DevOps Repos, i alatima za DevOps kao što je Docker.

Ovaj alat se plaća, ali takođe nudi i besplatnu verziju, kao i besplatan probni period od 30 dana kako bi se korisnici upoznali sa svim premijum funkcijama.

testRigor

testrigor

testRigor je alat za testiranje aplikacija koji se izdvaja u novoj eri alata za automatizaciju zasnovanih na veštačkoj inteligenciji. Ovaj alat omogućava da kreirate testove koristeći običan engleski jezik. testRigor analizira sve moguće parametre sa back-end strane kako bi postigao maksimalnu efikasnost, što na kraju rezultira veoma pouzdanim testovima.

Takođe nudi mogućnost testiranja performansi, uključujući brzinu učitavanja i vreme odziva pod različitim opterećenjima. Ovaj alat ima i ugrađen snimač za beleženje korisničkih interakcija na web stranicama i generisanje automatizovanih testova, pri čemu se oslanja na veštačku inteligenciju za automatsko otkrivanje problema. Može se integrisati sa alatima za upravljanje projektima i CI/CD. U pitanju je usluga zasnovana na cloud-u, a idealno je rešenje za agilna i DevOps okruženja.

U pitanju je alat koji se plaća, a premijum plan se može se prilagoditi vašim specifičnim potrebama. Takođe postoji besplatna probna verzija od 14 dana.

Mabl

mabl

Mabl je još jedna low-code platforma za automatizaciju testiranja koja vam omogućava da kreirate i izvršavate test skripte sa jedne platforme. Alat ne zahteva da korisnik poznaje kodiranje, tako da vam omogućava da završite testiranje softvera koristeći tzv scriptless code i fetch-ovanje podataka na osnovu radnji koje je korisnik izvršio.

Mabl omogućava potpunu automatizaciju testiranja pomoću veštačke inteligencije tako što testira celokupan tok rada od početka do kraja, koristeći integrisane API i UI testove putem jedne platforme. Alat vam omogućava da izvršite automatsko API testiranje koristeći proveru statusnih kodova odgovora i zaglavlja, bez interakcije sa korisničkim interfejsom.

Cene za Mabl su prilagođene i dostupne na zahtev. Takođe, alat nudi i besplatan probni period.

Selenium

selenium

Selenium je framework za automatizaciju testiranja aplikacija koji u sebi sadrži niz alata i biblioteka koje omogućavaju automatizaciju web browsera. Alat vam omogućava laku interakciju i manipulaciju HTML elementima, nudeći vam opciju da prilagodite svoje testove onako kako želite da ih napišete.

Podržava više programskih jezika i browsera, omogućavajući na taj način testiranje na različitim platformama.

Selenium komunicira sa vašim aplikacijama putem desktop i mobilnih browsera, omogućavajući vam izvršavanje Javascript koda, što olakšava testiranje dinamičnih komponenti vašeg DOM-a. Pored Javascripta, možete koristiti više programskih jezika kao što su C#, Python, Ruby i Java. To olakšava implementaciju unutar timova za razvoj, jer praktično svaki programer koji poznaje neki od navedenih programskih jezika, može lako da se snađe u ovom alatu.

Selenium nudi različite proizvode sa kojima možete eksperimentisati, uključujući Selenium IDE (razvojni alat obično korišćen za funkcionalno i regresiono testiranje, kao i za istraživačko testiranje), Selenium Webdriver (open-source softver korišćen za automatizaciju web aplikacija i testiranje) i Selenium Grid (moćan alat za skaliranje automatizovanih testova za web aplikacije preko različitih okruženja).

Selenium je potpuno open source i besplatan za upotrebu.

Xamarin.UITest

xamarin

Xamarin.UITest je alat za automatizaciju testiranja mobilnih aplikacija, posebno aplikacija razvijenih pomoću Xamarin platforme. Omogućava developerima da kreiraju automatizovane testove za iOS i Android aplikacije putem programskih jezika C# i .NET. Alat ima funkcionalnost za simulaciju korisničkih interakcija, proveru stanja aplikacija, manipulaciju korisničkim interfejsom i verifikaciju očekivanih rezultata.

Xamarin.UITest podržava različite browsere i uređaje, što omogućava testiranje na različitim konfiguracijama i često se koristi za testiranje funkcionalnosti, performansi i korisničkog iskustva mobilnih aplikacija.

Xamarin.UITest je kompatibilan sa više platformi i omogućava vam testiranje na iOS i Android uređajima. U pitanju je alat koji vam omogućava pristup preko 2000 stvarnih uređaja u cloud-u, sa najnovijim softverom instaliranim na njima, što vam pruža sveobuhvatno iskustvo testiranja. Takođe vam omogućava pokretanje automatskih testova.

Xamarin.UITest je potpuno open source i besplatan za upotrebu.

Slični postovi:

Bez komentara

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *