dotcom-monitor

Dotcom-Monitor – alat za monitoring web aplikacija, web servera i mrežnih resursa

Monitoring web aplikacija je aktivnost koja bi trebalo da je na vrhu prioriteta svakog web admina. Kao što znamo na tržištu postoji mnogo alata za monitoring web aplikacija, ali neki od njih posebno zaslužuju našu pažnju. Jedan od njih je i Dotcom-Monitor.

Dotcom-Monitor je alat namenjen monitoringu web aplikacija, web servera i mrežnih resursa koji vam omogućava da u realnom vremenu, ali i preko prilagođenih izveštaja, u svakom trenutku imate informaciju o tome kako radi vaša web aplikacija/web sajt.

Dotcom-Monitor u sebi obuhvata veliki broj alata koji su podeljeni u tri glavne kategorije:

  • Monitoring
  • Load testing
  • Network tools

Svaka od ovih kategorija nudi odgovarajući set specijalizovanih alata za konkretnu namenu.

Monitoring

Ova opcija pruža mogućnost praćenja dostupnosti, performansi i grešaka. Praćenje dostupnosti omogućava automatsko proveravanje da li su web lokacije i aplikacije dostupne korisnicima. Možete podesiti monitoring sa

nekoliko lokacija širom sveta.

Load testing (test opterećenja)

Ova opcija omogućava simulaciju velikog broja korisnika koji pristupaju web lokaciji ili aplikaciji istovremeno kako bi se procenila stabilnost i performanse sistema pod različitim opterećenjima. Load testing pomaže identifikaciji granica kapaciteta infrastrukture i otkrivanju potencijalnih problema sa skaliranjem ili performansama pod visokim opterećenjem.

Network tools

Alati u okviru Network tools opcije pružaju informacije o mrežnoj infrastrukturi koja podržava vaše web lokacije i aplikacije. To može uključivati informacije o protokolima, rutiranju, propusnosti, kašnjenju (latenciji) i drugim mrežnim parametrima. Ovi alati omogućavaju identifikaciju problema na nivou mreže koji mogu uticati na dostupnost i performanse web sajtova i web aplikacija.

S obzirom da je u pitanju online alat, tačnije cloud-based alat, neće biti potrebe da ga instalirate na svom računaru. Dotcom monitoring radi u svakom popularnom browser-u koji danas postoji. Dovoljno je da imate pristup Internetu i da svoj browser usmerite ka dotcom-monitor.com.

Prvo će vam se otvoriti naslovna stranica web sajta.

Da biste koristili Dotcom-Monitor biće neophodno da se ulogujete. Ukoliko prvi put koristite ovaj alat, biće potrebno da se prethodno registrujete.

Postupak registracije je veoma jednostavan i brzo ćete ga završiti.

Pored toga, Dotcom-Monitor nudi mogućnost besplatne probe alata, Ukoliko se odlučite za ovu opciju, imaćete period od 10 dana da testirate sve njegove mogućnosti i proverite da li odgovara vašim potrebama.

Da biste se registrovali, kliknite na dugme Free Trial u gornjem desnom uglu naslovne strane. Otvoriće vam se prozor u kojem treba da odaberete koju vrstu alata želite da koristite.

Podrazumevano su ponuđene dve opcije: Monitoring i Load Testing.

Mi smo za početak odabrali opciju Monitoring.

Nakon odabira opcije otvoriće vam se sledeći prozor za unos podataka za registraciju.

Kako smo pomenuli, imate probni period od 10 dana, a dobra stvar je što ne morate da ostavljate podatke sa svoje platne kartice. Dovoljno je da unesete svoju email adresu i za nekoliko sekundi će vam stići email za registraciju.

Tačnije, Dotcom-Monitor će vam na email poslati PIN za verifikaciju.

Nakon što primite email na adresu koju ste naznačili, potrebno je da u otvoreno polje unesete PIN i kliknete na dugme Verify PIN.

Nakon toga će vam se otvoriti polje za unos podataka.

Popunite sva polja i na kraju kliknite na dugme Create account.

Sada će biti potrebna još provera da se ne radi o robotu. Otvoriće vam se prozor za verifikaciju. Na raspolaganju je nekoliko metoda verifikacije.

Mi smo odabrali verifikaciju SMS kodom.

Na kraju samo unesite verifikacioni kod i kliknite na dugme Verify code.

Otvoriće vam se prozor sa porukom da je aktiviran probni period.

Sada je potrebno da Dotcom-Monitor-u date nešto više informacija o tome šta zapravo želite da postignete sa njim.

Na osnovu odgovora koji odaberete, alat će vam otvoriti odgovarajući modul u okviru seta alata. Mi smo odabrali opciju: Make sure my web site works as intended.

Nakon toga nam je Dotcom-Monitor otvorio alat pod nazivom Everystep recorder. U pitanju je alat za snimanje skripti koji će proveriti rad našeg sajta.

Ideja iza ove funkcionalnosti je da pokrenete snimanje skripti, a zatim proveravate sve funkcionalnosti na vašem sajtu, onako kako bi to inače svaki korisnik radio.

Na primer, kliknućete na dugme za slanje email-a, kliknuti na link koji vodi ka internoj ili eksternoj stranici, skrolovati do određenog elementa ili pokrenuti bilo koju drugu akciju na vašem sajtu.

Za to vreme Dotcom-Monitor će snimati kako rade skripte na vašem sajtu. U slučaju da neka od njih ne radi ispravno, to će biti snimljeno u izveštaju koji će ovaj alat napraviti za vas.

Mi smo pokrenuli Everystep recorder i proverili kako radi na našem testnom sajtu. Ukoliko želite da se pre pokretanja alata upoznate sa načinom na koji ovaj alat radi i koracima koje je potrebno da ispratite, Dotcom-Monitor je obezbedio i kratko video uputstvo.

Ukoliko vam nije potrebno upustvo, samo pređite na sledeći korak, a to je snimanje skripte.

Potrebno je da u polja za snimanje unesete parametre koje će snimač koristiti prilikom snimanja skripti.

Prvo što treba da unesete je URL adresa web sajta ili stranice koju želite da testirate. To je ujedno i obavezno polje. Ostala polja nisu obavezna, ali su već popunjena podrazumevanim vrednostima, pa ukoliko želite možete ih ostaviti tako ili ih po potrebi promeniti.

Ako imate potrebu da testirate sajt na različitim uređajima i browser-ima, onda ćete svakako želeti da podesite i ova polja.

Dodatno, možete importovati ili upload-ovati gotova podešavanja, ukoliko ste ih ranije sačuvali.

Nakon što ste podesili sve parametre za snimanje skripti, pokrenite snimanje klikom na dugme Record now.

 

Sada će snimač početi da beleži sve skripte koje se pokreću na sajtu. Te skripte uključuju sve koje korisnici pokreću (npr klik, skrol i sl), kao i one automatizovane skripte koje se pokreću same ili nakon nekog događaja.

U principu snimač beleži sve događaje i ispisuje ih u nekoj vrsti konzole tokom testa, tako da možete da vidite sajt i ujedno i konzolu sa snimljenim događajima.

Jednom kada ga pokrenete, radiće sve dok ga ne prekinete. Klikom na dugme Stop recording snimanje će biti prekinuto, ali ga odmah možete i nastaviti ukoliko to želite. U suprotnom po završetku snimanja, možete odmah da pokrenete reprodukciju snimljenih skripti.

Naša je preporuka da to obavezno uradite, jer tek nakon bar jednom pokrenute reprodukcije možete da sačuvate snimak na uređaju ili load test-u.

Nakon pokretanja snimka, ako nije bilo grešaka, dobićete potvrdu da je sve prošlo uredno. Nakon toga imaćete opciju da sačuvate skriptu klikom na dugme Save script.

Sve sačuvane skripte ćete moći da uvek pregledate pod tabom Scripts.

 

Nakon čuvanja imaćete opciju da podesite pravila za sva buduća snimanja. Ovu opciju ćete pronaći pod tabom Script, opcija Settings. Moćićete da podesite vremenski prag za validaciju, kao i šta će alat da radi kod svakog sledećeg snimanja.

Pored taba Script, tu je i tab Monitoring, gde kako sam naziv sugeriše možete da podesite sve vezano za monitoring. Ovde možete da podesite lokacije za koje će se raditi monitoring, dane i vreme u koje će se on raditi, kao i neke napredne opcije podešavanja.

 

Što se tiče monitoringa tu je veliki broj lokacija raspoređenih na svim kontinentima.

Scheduler vam nudi opciju podešavanja kojim danima i u kom vremenskom intervalu želite da ovaj alat radi monitoring.

Sledeći tab Alert vam nudi mogućnost da definišete obaveštenja za različite situacije i namene. Možete inicirati kreiranje grupe koja će primati obaveštenja, ili ostaviti podrazumevano podešavanje da ih primate samo vi kao korisnik.

Pod opcijom Settings imate mogućnost da podesite da li će alat raditi proveru lažnih alerta.

Opcija Alert Throttling vam daje mogućnost definisanja načina na koji će vam stizati obaveštenja po konkretnom kanalu.

Tako na primer možete definisati da vam stižu na svakih 10 minuta, iako bi podrazumevano mogla da vam stižu odmah kako se koji od definisanih događaja desi, odnosno i češće od 10 minuta.

Time obezbeđujete da vam kanal ili uređaj ne budu prebukirani obaveštenjima koja stižu.

Reports

Nakon svih navedenih podešavanja, možete preći na opciju Reports. Kako što i sam naziv kaže ovde možete videti sve izveštaje koje vam Dotcom-Monitor nudi.

Monitor Status

Prva opcija je Monitor Status. Ovde možete pronaći sve lokacije za koje ste definisali da se za njih radi monitoring vaše web aplikacije / web sajta.

 

U našem slučaju mi smo podesili da se monitorig radi za naš testni web sajt, sa svih raspoloživih lokacija koje Dotcom-Monitor nudi. Očekivano, zeleni status označava da je sve u redu, dok crveni status označava da postoji neki problem sa lokacijom (najčešće je u tom slučaju problem sa web serverom ili sajtom/aplikacijom koja se monitoriše).

Realtime Feed

Ova opcija nudi pregled statusa monitoringa sa svih definisanih lokacija, u realnom vremenu. Imate opciju pregleda za svaki definisani Device, pa odabirom željenog device-a dobijate celokupnu listu lokacija, sa vremenom kada je rađen monitoring i vremenom trajanja snimka.

Napomena: U Dotcom-Monitoringu, „device“ predstavlja specifičan uređaj ili resurs koji se nadgleda radi provere dostupnosti, performansi ili drugih metrika. Ovaj uređaj može biti web sajt, web aplikacija, server, mrežni uređaj ili bilo koji drugi digitalni resurs koji želite da nadgledate.U našem slučaju to je naš testni web sajt.

Performance Dashboard

Opcija Performance Dashboard daje analitiku vezano za rad monitorisanih web servisa, odnosno web aplikacija.

 

Device State Events

Kao što i sam naziv sugeriše ova opcija daje pregled svih događaja koji su se desili na vašem Device-u.

SLA Reporting

Ova korisna opcija omogućava da generišete izveštaje koji prate ispunjenje definisanih SLA uslova za nadgledane resurse.

SLA Reporting vam omogućava da definišete SLA parametre i pratite da li su ispunjeni uslovi navedeni u SLA. To sve možete pratiti putem izveštaja koje takođe možete definisati unutar ove opcije

Manage

Opcija Manage sadrži veliki broj pod-opcija za podešavanje raznih manje bitnih, ali ipak korisnih funkcionalnosti. Tu možete podesiti tagove, filtere, zakazati određene događaje, secure vault i ostale.

S obzirom da se radi o manje važnim opcijama, nećemo se ovde detaljnije baviti njima. Ukoliko su vam potrebne, možete ih i sami proći. Podešavanja su veoma intuitivna, pa ćete se lako snaći i bez nekog uputstva.

Važno je ovde da napomenemo da sve glavne opcije koje Dotcom-Monitor nudi možete uvek pronaći klikom na opciju Switch to solution. Ovde u svakom momentu možete pronaći glavne opcije: Monitoring, Load testing i Network tools. Na taj način možete lako prelaziti sa jedne na drugu opciju, ukoliko vam to zatreba.

Alternativno, glavne opcije možete pronaći klikom na devet tačaka u gornjem levom uglu naslovne strane, odmah levo pored Dotcom-Monitor logotipa.

Load Testing

Opcija Load Testing je podrazumevano neaktivna, ali je u svakom trenutku možete aktivirati. Nakon prve aktivacije nije neophodno da to ponovo radite. Ukoliko je do sada niste aktivirali, kliknite na ovu opciju i otvoriće vam se prozor kao na slici ispod.

Aktivacija je veoma jednostavna – dovoljno je da kliknete na dugme Start 10-Day Free Trial i automatski ćete se registrovati za probni period od 10 dana.

Čim pokrenete opciju Load Testing otvoriće vam se prozor sa vašim već definisanim testovima.

Ako do sada niste pokretali nijedan test, biće vam zatraženo da kreirate svoj test.

Kliknite na dugme New Load Test, ili dugme New Test da biste pokrenuli konfigurisanje testa, a nakon toga i izaberite između nekog od ponuđenih testova.

 

U suštini load testovi su podeljeni na nekoliko glavnih kategorija.

  • Real Browser Testing
  • Protocol Based Testing
  • 3rd Party Integrations
  • Media Streaming Testing
  • Clone Load Test

Real Browser Testing omogućava simulaciju interakcija korisnika sa određenim web sajtom ili aplikacijom koristeći stvarne browsere kao što su Chrome, Firefox, Safari i drugi. Ovaj pristup omogućava preciznije merenje performansi web sajtova jer uzima u obzir faktore kao što su izvršavanja JavaScript koda, rendering stranica i drugih faktora koji mogu uticati na korisničko iskustvo. Takođe, Real Browser Testing omogućava praćenje performansi na različitim lokacijama širom sveta kako bi se simulirale stvarni uslovi korisnika.

Protocol Based Testing se fokusira na testiranje performansi infrastrukture na nivou protokola, kao što su HTTP, HTTPS, DNS, TCP, UDP i slično. Ovaj pristup omogućava detaljno ispitivanje performansi web servera i mrežne infrastrukture. Na primer, možete testirati vreme odziva servera ili brzinu prenosa podataka putem određenog protokola.

Dotcom Monitor omogućava integraciju sa različitim third-party aplikacijama kako bi se olakšala analiza performansi web sajtova i aplikacija. Ovo može uključivati integracije sa alatima za upravljanje incidentima, kao što su PagerDuty ili OpsGenie, alatima za praćenje performansi, kao što su New Relic ili Datadog, ili alatima za upravljanje projektima, kao što su Jira ili Trello. Integracije omogućavaju automatsko slanje obaveštenja ili kreiranje tiketa na osnovu rezultata testiranja ili detektovanih problema.

Media Streaming Testing testira kvalitet i brzinu strimovanja video sadržaja. Ovaj test može meriti vreme potrebno za pokretanje strimovanja, stabilnost strimovanja tokom reprodukcije i vreme učitavanja video zapisa.

Clone Load Test klonira određeni sadržaj sa izvornog web sajta i meri performanse tokom procesa kloniranja. To uključuje vreme potrebno za preuzimanje sadržaja, brzinu i stabilnost prenosa podataka.

Svaka od ovih grupa testova ima podgrupu koja se sastoji od određenog broja konkretnih testova pomoću kojih možete obaviti testiranje za određene konkretne namene. Nama se učino zanimljiv skup testova koji se odnose na testove bazirane na protokolu (TCP/IP) – Protocol Based Testing.

Web Page testing je opcija koja praktično pokreće snimanje skripti sa vašeg web sajta, što smo vam već predstavili ranije u ovom tekstu. Zato smo za potrebe ovog testa pokrenuli test pod nazivom HTTP/S.

Ono što je odlično u Dotcom-Monitor alatu jeste velika mogućnost konfigurisanja raznih parametara koji vam mogu zatrebati za konkretan test. Gotovo da nema opcije koja nije spakovana u svaki od ovih alata.

Tako je i u ovom HTTP/S testu. Evo nekih od ključnih podešavanja:

1. URL: Ovo polje omogućava unos URL-a koji želite da testirate. Treba da unesete URL tačno onako kako biste ga koristili u browseru, uključujući http:// ili https:// na početku adrese.

2. SSL Certificate Check: Ova opcija omogućava automatsku proveru validnosti SSL sertifikata web sajta koja se testira. Ako je opcija omogućena, sistem će proveriti da li je SSL sertifikat važeći i da li odgovara web sajtu koji se testira.

3. Content Validation: Ova opcija omogućava definisanje ključnih reči ili fraza koje se očekuju da budu prisutne u sadržaju eeb stranice. Ako očekivane ključne reči nisu pronađene, test će vratiti grešku.

4. Authentication: Ova opcija omogućava unos korisničkih podataka za osnovnu autentifikaciju ili autentifikaciju putem kolačića/skripti ako je to potrebno za pristup testiranom web sajtu.

5. Headers: Ova opcija omogućava dodavanje prilagođenih zaglavlja HTTP zahtevima koji se šalju tokom testiranja. Na primer, možete definisati MIME tip podataka koji se šalju sa zahtevom.

6. Post Data: Ova opcija omogućava slanje payloada u HTTP(S) zahtevima. Možete poslati sirove podatke (JSON, XML, itd.) ili statičku kolekciju imena-vrednosti (Form Data).

7. DNS Options: Ova opcija omogućava izbor kako će se DNS zahtevi sprovoditi tokom testiranja. Možete specificirati prilagođene DNS hostove, što može biti korisno za testiranje web sajtova tokom migracije.

8. Prepare Scripts: Ova opcija omogućava unos C# koda koji se izvršava pre slanja zahteva. Možete koristiti pripremne skripte za specifične pripreme podataka ili validaciju.

9. Post Script: Ova opcija omogućava unos C# koda koji se izvršava nakon što se primi odgovor na zahtev. Možete koristiti post skripte za dodatnu obradu odgovora ili za logovanje podataka.

10. Ignore Error Codes: Ova opcija omogućava ignorisanje određenih HTTP statusnih kodova koji se mogu pojaviti tokom testiranja, što omogućava fleksibilnost u interpretaciji rezultata testiranja.

Prođite pažljivo kroz sve navedene opcije, kako biste podesili sve neophodne parametre za vaš Load Test.

Ukoliko niste sigurni koji bi parametar bio odgovarao vašim potrebama, u svakom trenutku možete zatražiti pomoć tehničke podrške putem ikonice Chat u donjem desnom uglu prozora.

Dotcom-Monitor je inače poznat po odličnoj tehničkoj podršci, što svakako važi i za podršku putem chat-a.

Na sledećem koraku ćete moći da podesiti koliko želite da opteretite svoj web server tokom simulacije opterećenja.

 

Podrazumevano možete započeti sa 5 korisnika, a zatim na svaki minut povećavati njihov broj za 19, u ukupnom trajanju od 5 minuta.

Takođe, opcija koja vam je podrazumevano podešena je da Dotcom-Monitor drži opterećenje od 100 korisnika u periodu od 2 minuta.

Dodatno, možete podesiti i Load Injector Payload.

Nakon toga kliknite na dugme Start Load Test, da biste inicirali test opeterećenja.

 

Biće vam ponuđeno da unesete email adresu na koju želite da dobijete izveštaj nakon završetka testa. Dotcom-Monitor u ovo polje podrazumevano upisuje vašu email adresu koju ste definisali tokom registracije, ali možete upisati i neku drugu email adresu.

Takođe, ovde možete podesiti i opciju da test bude pokrenut naknadno, u neko zakazano vreme. Ukoliko želite da test bude pokrenut odmah, kliknite na dugme Start Test Now.

Sada je potrebno samo da sačekate nekoliko minuta da se test završi, nakon čega će vam se otvoriti detaljan izveštaj. Isti takav izveštaj, samo u pdf formatu će vam stići i na email adresu koju ste definisali u jednom od prethodnih koraka.

 

Izveštaj je prilično detaljan i moćićete da pronađete manje-više sve što vas realno može zanimati. Videćete sve detalje o tome kako vaš web sajt reaguje na opterećenje, odnosno na povećan broj korisnika.

Ovo može biti veoma koristan test, naročito pred vreme velikih praznika ili dana kada očekujete veliku posetu vašem sajtu. Na taj način možete na vreme detektovati sve eventualne probleme na vašem sajtu i pripremiti ga za veću posećenost.

U istom prozoru i nakon završenog testa možete promeniti konfiguraciju parametara i ponoviti test.

Ovo radite na tabu Configuration koji se nalazi u levom gornjem uglu prozora.

Network Tools

Ovom setu alata, kao i setu prethodno opisanih alata, pristupate takođe preko ikonice solutions (devet tačaka u kvadratu).

Kako smo već ranije pomenuli, alati u okviru Network tools opcije pružaju informacije o mrežnoj infrastrukturi koja podržava vaše web lokacije i aplikacije.

Evo i kratkog opisa svake od opcija (pojedinalnih alata) koje su dostupne pod opcijom Network Tools:

Izvinjavam se na nesporazumu. Evo pregleda opcija koje su dostupne u alatu Dotcom Monitor, u okviru opcije Network Tools:

1. Website Speed Test: Ova opcija omogućava merenje brzine učitavanja web sajta sa različitih lokacija širom sveta. Može se pratiti kako se vreme učitavanja menja u zavisnosti od geografske lokacije korisnika.

2. Web Server Test: Ova opcija omogućava testiranje performansi web servera. Proverava se odziv servera na različite vrste zahteva i sposobnost servera da podrži veliki broj istovremenih konekcija.

3. Traceroute Test: Traceroute test omogućava praćenje putanje paketa od računara korisnika do odredišnog servera. Ova opcija može biti korisna za identifikovanje uskih grla u mreži i dijagnostikovanje problema sa rutama.

4. DNS Test: Ova opcija omogućava testiranje performansi DNS servera. Testira se brzina odgovora DNS servera na zahteve za rezolucijom imena domena u IP adrese.

5. FTP Server Test: Ova opcija omogućava testiranje performansi FTP servera. Testira se mogućnost povezivanja na FTP server i brzina prenosa podataka.

6. Email Server Test: Ova opcija omogućava testiranje performansi email servera. Proverava se mogućnost slanja i prijema email poruka, kao i brzina isporuke.

7. Streaming Media Test: Ova opcija omogućava testiranje kvaliteta streaming media sadržaja. Testira se stabilnost i brzina prenosa streaming audio i video sadržaja.

8. DNSBL Test (Test DNS-based Blackhole List): Ova opcija omogućava proveru da li je IP adresa servera na listi za blokiranje baziranoj na DNS-u, što može biti korisno za proveru spam aktivnosti ili drugih zloupotreba.

9. Ping Test: Ping test omogućava merenje latencije mreže između računara korisnika i odredišnog servera. Ova opcija se koristi za proveru dostupnosti servera i merenje odziva mreže.

10. China Firewall Test: Ova opcija omogućava testiranje dostupnosti web sajta korisnicima u Kini, gde se primenjuju specifična ograničenja na internetu.

Za potrebe ovog testa pokrenuli smo test u sklopu alata Website Speed Tool. U pitanju je alat koji je odlična alternativa popularnijim alatima poput Gtmetrix ili Google Page Speed Insights.

Alat je veoma jednostavan za korišćenje, ali zato daje veoma korisne informacije koje u rukama dobrog web admina mogu da znače puno.

Da biste ga pokrenuli kliknite na opciju Webiste Speed Test.

Otvoriće vam se prozor kao na slici ispod.

U polje Starting URL unesite URL adresu web sajta koji planirate da testirate, a zatim iz polja From Locations izaberite lokacije sa kojih želite da testirate brzinu web sajta koji testirate. Imate opciju da izaberete jednu ili više ponuđenih lokacija.

Sada možete podesiti tip browsera iz kojeg želite da radite test, kao i platformu. Dodatno možete podesiti i rezoluciju ekrana, odnosni brzinu mreže za koju želite da simulirate test.

Opciono čekirajte polje Returning visitor ukoliko želite da postavite pravilo da je u pitanju korisnik koji ponovo posećuje vaš sajt (zbog kolačića).

Kada ste postavili željene parametre kliknite na dugme Run test.

Nakon završetka testa otvoriće vam se prozor kao na slici ispod, gde imate prikazane sumirane rezultate testa.

 

Klikom na određenu lokaciju (odnosno na link Details u krajnjem desnom uglu) sa koje ste obavljali test, otvoriće vam se detaljan izveštaj.

Ovaj detaljni izveštaj je zapravo waterfall izveštaj koji inače možete videti i kod nekih drugih sličnih alata. Klikom na link nekog od linkova unutar ovog izveštaja, otvoriće vam se određeni resurs povezan sa tim linkom (slika, deo koda i sl).

Waterfall izveštaj se nalazi pod tabom Responses. Ukoliko ne želite ovako detaljan prikaz koji je ponuđen pod ovim tabom, kliknite na tab Summary. Pod njim ćete pronaći malo sažetiji, ali istovremeno jednako koristan izveštaj koji možete otvarati na više nivo ispod.

Ono što je generalno dobro kod ovog alata, a to važi generalno i za Dotcom-Monitor alat u celosti, jeste mogućnost zakazivanja izvršavanja svih testova. Konkretno u slučaju Webiste Speed Test alata to možete uraditi klikom na toggle dugme Enable Daily Tests.

Naravno, kao i za ostale napredne opcije i proširenje funkcionalnosti Dotcom-Monitor alata biće potrebno da iz besplatne verzije pređete na neki od raspoloživih premium planova.

Dotcom-Monitor nudi vremenski i funkcionalnostima ograničenu osnovnu verziju, koja je besplatna, ali i još dve premium verzije (Starter i Professional) za koje ćete morati da platite da biste imali sve benefite koje vam oni nude.

U trenutku pisanja ovog teksta, za Starter paket morate da odvojite 7.99 USD mesečno, odnosno 23.99 USD mesečno za Professional paket (ukoliko plaćate jednom godišnje). Ukoliko plaćate mesečno, cena za Starter paket iznosi 9.99 USD mesečno, odnosno 29.99 USD ukoliko plaćate jednom mesečno.

Naravno, u trenutku u kom čitate ovaj tekst, ove cene mogu biti drugačije. Za informacije o cenama Dotcom-Monitor planova, možete pogledati dotcom-monitor web sajt.

Zaključak

Kao što ste videli, Dotcom-Monitor nudi set veoma korisnih alata za administriranje web sajtova i mrežnih resursa, što ga čini jednim od boljih rešenja za ovu namenu na tržištu. Osim velikog broja alata, Dotcom-Monitor nudi i opciju redovnog nadgledanja vaših resursa, kao i automatsko izveštavanje u slučaju kada postoji neki problem koji zaslužuje vašu pažnju.

Da biste otpočeli testiranje nije neophodno da se odmah odlučite za neki od ponuđenih planova, već možete iskoristiti 10-odevni probni period i testirate da li ovaj alat odgovara vašim potrebama.

Naša je preporuka da ga svakako isprobate, jer je zaista malo alata koji u sebi sadrže tako veliki broj kvalitetnih testova koji vam kao adminu mogu olakšati vaš svakodnevni posao.

Bez komentara

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *