Postovi sa oznakom "rest"

REST vs gRPC

API-ji su ključni element u savremenom tehnološkom pejzažu jer omogućavaju komunikaciju između različitih servisa i sistema. U ovoj oblasti, REST (Representational State Transfer) i gRPC (Google Remote Procedure Call) su dva popularna pristupa za izgradnju API-ja. REST API-ji REST je

Čitaj dalje

Popularni stilovi API arhitekture

Kada procenjujete svoju postojeću API strategiju, možda će biti potrebno da ponovo razmotrite vaš osnovni stil dizajna API-ja. Da li je REST i dalje najbolji izbor? Da li je GraphQL i dalje dobar izbor ili je to bio samo trend?

Čitaj dalje

Web servisi vs API

I web servisi i API-ji su od velikog značaja za modernu softversku arhitekturu, ali važno je imati u vidu da iako se ovi termini preklapaju, u osnovi nisu isti. Zato ćemo u ovom tekstu objasniti koja je razlika između web

Čitaj dalje
rest api

Napredni REST API dizajn

U jednom od prethodnih tekstova na našem blogu objasnili smo kako da koristite REST API i objasnili neke osnove u vezi sa njim. U ovom tekstu ćemo objasniti neke primere napredne upotrebe REST API-ja koje možete primeniti u svom svakodnevnom

Čitaj dalje

Kako da koristite REST API – vodič za početnike

API (Application Programming Interface) je važan koncept u programiranju. Ukoliko uložite malo truda i vremena da ga razumete, to u mnogome može pomoći u obavljanju vaših svakodnevnih programerskih zadataka. Jedan od najčešćih tipova API-ja je REST API. Ako vam je

Čitaj dalje