fsck komanda

Fsck komanda u Linux-u

20 априла, 2021

Fsck ili File System Check je alat komandne linije koji vam omogućava da izvršite proveru i oporavak na jednom ili više Linux fajl sistema.

Fsck komanda se može koristiti za oporavak oštećenih fajl sistema u slučajevima kada sistem ne uspe da se boot-uje, ili kada ne uspe da uradi mount particije.

U ovom tekstu ćemo objasniti kako se najbolje koristi fsck komanda.

Kako koristiti fsck komandu

Fsck komanda ima sledeću sintaksu:

fsck [OPTIONS] [FILESYSTEM]

Važno je napomenuti sa samo korisnici sa sudo privilegijama mogu da očiste buffer.

Ukoliko nije obezbeđen fileystem kao argument, fsck će proveriti uređaje izlistane u fstab fajlu.

Napomena: Nikada ne pokrećite fsck na već mount-ovanoj particiji jer može oštetiti fajl sistem. Ukoliko želite da proverite ili oporavite fajl sistem, pre toga obavezno unmount-ujte particiju / particije.

Fsxk komanda se ponaša kao wrapper za različite check-ere Linux file sistema (fsck.*) i prihvata različite opcije, u zavisnosti od tipa fajl sistema. Tako da biste videli opcije dostupne za fsck.ext4, kucajte:

$ man fsck.ext4

Oporavljanje oštećenog fajl sistema

Najjednostavnija primer upotrebe fsck komande može biti prikazan na primeru oporavka oštećenog non-root ext3 ili ext4 fajl sistema:

Ukoliko ne znate naziv uređaja koristite fdisk, df, ili neki drugi alat da ga saznate
Unmount-ujte uređaj pomoću komande:

sudo umount /dev/sdc1

Pokrenite fsck da oporavite fajl sistem:

sudo fsck -p /dev/sdc1


Prikazana opcija -p govori fsck komadi da automatski oporavi bilo kakav problem koji može biti bezbedno popravljen bez intervencije korisnika

Kada je sistem oporavljen, sada treba da mount-ujete particiju:

sudo mount /dev/sdc1

Popravljanje root fajl sistema

Fsck komanda ne može da proveri root fajl sistem na mašini koja je trenutno aktivna. Ukoliko želite da proverite ili oporavite root fajl sistem, na raspolaganju vam je nekoliko opcija. Možete podesiti fsck da se pokrene iz boot-a, zatim boot-ujete sistem u recovery mode-u ili koristite live CD.

Da biste pokrenuli fsck u recovery mode-u pratite sledeće korake:

Uđite u boot meni i izaberite Advanced Options
Izaberite Recovery mode, a zatim i fsck
Kada vas sistem upita da uradite remount root fajl sistema izaberite opciju Yes
Kada završite regularno boot-ujte sistem

Da bi ste pokrenuli fsck iz live distribucije

Pokrenite live distribuciju
Upotrebite fdisk ili parted da biste pronašli naziv root particije
Pokrenite terminal i kucajte sledeću komandu:

sudo fsck -p /dev/sda1

Kada završite uradite reboot live distribucije i regularno boot-ujte vaš sistem.

Provera fajl sistema u boot-u

Na velikom broju Linux distribucija fsck se pokreće za vreme boot-ovanja ukoliko je fajl sistem označen kao problematičan ili nakon određenog broja boot-ovanja.

Da biste videli trenutni broj mount-ovanja i vreme poslednje provere za određenu particiju, koristite alat pod nazivom tune2fs:

sudo tune2fs -l /dev/sdc1 | grep -i 'last checked\|mount count'

Mount count: 292
Maximum mount count: -1
Last checked: Tue Jul 24 11:10:07 2018
Check interval: 0 (<none>
)

Maximum mount count je broj mont-ovanja nakon kojeg će fajl sistem biti proveren. Vrednosti 0 ili -1 znače da fsck neće biti pokrenut.
Check interval je maksimalno vreme između dve provere fajl sistema.

Ako na primer želite da pokrenete fsck nakon svakog 25-og boot-ovanja kucajte:

sudo tune2fs -c 25 /dev/sdc1

Možete podesiti maksimalno vreme između dve provere. Na primer, da biste podesili vreme na 1 mesec, kucaćete sledeću komandu:

sudo tune2fs -i 1m /dev/sdc1

Da biste naterali fsck da radi tokom boot-ovanja na SystemD distribucijama, unesite sledeće kernel boot parametre:

fsck.mode=force
fsck.repair=yes

Na starijim distribucijama fsck će moći da se pokrene u boot-u ukoliko je prisutan fajl /forcefsck

sudo touch /forcefsck

Fstab opcije

Fstab je konfiguracioni fajl koji govori sistemu kako i gde da mount-uje particije. Etc/fstab fajl sadrži listu ulaza u sledećem obliku:

# [File System] [Mount Point] [File System Type] [Options] [Dump] [PASS] /dev/sda1 / ext4 defaults 0 1
/dev/sda2 /home ext4 defaults 0 2
server:/dir /media/nfs nfs defaults 0 0

Poslednja kolona pod nazivom PASS je opcija koja kontroliše redosled po kojem su fajl sistem provere realizovate tokom reboot-a.

Vrednost 0 označava da ne radi proveru, vrednost 1 da se proveri prvo fajl sistem i to jedan po jedan, dok opcija 2 označava da se proveravaju i svi ostali fajl sistemi i to paralelno. Root fajl sistem treba da ima vrednost 1, a svi ostali koje želite da budu provereni treba da imaju vrednost 2.

Naravno, ovo su neke od po nama korisnijih opcija da se koristi fsck komanda u Linux-u. Za šta vi najčešće koristite ovu opciju?

Bez komentara

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.