Podrška

Home » Tehnologija » SLA » Podrška

U cenu mCloud usluga je uključen osnovni nivo tehničke podrske koji podrazumeva konsultantske usluge i pomoć u analizi i identifikaciji problema u radu, radnim danima od 9h do 17h putem ticketing sistema. Detaljniji opis garancija koje pružamo i šta uključuje besplatna podrška možete pronaći na strani SLA. Dodatne usluge koje nudimo su sledeće:

Naziv usluge Jednokratno RSD
Troubleshooting tiket – 1 1.040,00
Troubleshooting tikets – paket 10 tiketa 7.800,00

Troubleshooting tiket podrazumeva one situacije kada korisnik ima potrebu za dodatnim konfigurisanjem i/ili instaliranjem servisa ili potrebu za ‘troubleshooting’-om problema koji nisu uzrokovani neadekvatnim funkcionisanjem naše mCloud platforme. Uključuje pomoć u analizi i rešavanju konkretnog  problema, do nivoa vraćanja postojećeg servisa u funkcionalno stanje pre problema ili davanje konkretnog predloga za rešavanje problema. Tiket se može koristiti i za manje sistemske intervencije koje ne traju duže od 20 minuta. Ova usluga ne uključuje usluge napredne optimizacije, inženjerske usluge, instalaciju novih funkcionalnosti ili implementaciju novog rešenja. Jedan tiket podrazumeva rešavanje 1 konkretnog i unapred definisanog  problema.

Naziv usluge Jednokratno RSD
Intervencija na zahtev, inženjer/sat 5.808,00

Inženjerske usluge podrazumevaju angažovanje ili intervencije naših inženjera na samom serveru, prema zahtevu klijenta, a na osnovu prethodno dogovorenih ciljeva i aktivnosti. Mogu uključivati slededeće poslove:

  • instalacije/reinstalacije servera
  • instalacije/reinstalacije dodatnih servisa i funkcionalnosti
  • dodatna podešavanja servera ili optimizacije
  • sigurnosno ojačanje servera i servisa (eng.: security hardening)
  • konsultacije pri sistemskom dizajnu novog rešenja i drugo.

Sve cene su prikazane sa PDV-om.