aaPanel

Home » Servisi » Cloud Ready » aaPanel

aapanelaaPanel je kontrolni panel otvorenog koda za upravljanje LAMP/LEMP serverom. Razvija se u Kini, ali je korisnički deo panela preveden na engleski i upotrebljiv. Postoji nekoliko situacija kada se može videti nepreveden tekst (na primer izlaz pojedinih skripti) ali ne utiču na primenljivost panela. aaPanel, za sada, radi isključivo na CentOS distribuciji.

Funkcionalnost aaPanela 

Panel donosi relativno bogat set funkcija i omogućava lako upravljanje sajtovima i serverom za ono što bi se smatralo uobičajenom upotrebom za većinu korisnika. Evo nekih od funkcija panela:

 • Dodavanje VHostova 
 • Mogućnost direktne izmene konfiguracionog fajla za Vhost kroz panel 
 • Instalacija sertifikata kroz panel na VHost (standardnih i LetsEncrypt)
  • Redirekcija na https
 • Zaštita direktorijuma VHosta passwordom 
 • Instalacija više verzija PHP-a na server i odabir željene verzije na nivou pojedinačnog VHost-a 
 • File manager
  • chmod
  • chown
  • Compress / Uncompress fajlova
  • Download sa spoljnog URL-a direkto u željeni folder
  • Upload fajlovai, ali i foldera
  • Editor
  • Terminal
 • Postfix i Dovecot servisi za email 
  • Prilikom dodavanja mail servisa za domen, panel prikazuje konkretne vrednosti DNS zapisa (MX, SPF, DKIM, DMARC) koje treba uneti u DNS zonu i odmah proverava tačnost ovih zapisa pre nego što omogući rad servisa
  • DKIM potpis je automatski uključen prilikom inicijalizacije mail servera za dodati domen
  • Vrlo bazičan WebMail klijent unutar mail server funkcije koji omogućava pristup svim email nalozima i slanje poruka sa njih
 • PureFtpd FTP server 
 • Firewall (firewalld) 
 • Log akcija izvedenih u panelu
 • Automatsko instaliranje popularnih CMS-ova
 • Jednostavan živi prikaz opterećenosti servera
 • Monitor za praćenje upotrebe procesora, zauzeća RAM, upotrebe diska
  • Grafikon upotrebe za zadati period
 • Mogućnost instaliranja dodatnih plugina kojima se može proširiti funkcionalnost panela (DNS, MongoDB, PostgreSQL, Redis, Memcached…)

Kupi odmahserver sa preinstaliranim aaPanelom već od 1.366,25 RSD/M

Napomene

 • Pored dostupnosti instalera za sisteme bazirane na Debianu, aaPanel za sada ne radi kako treba na ovim sistemima.
 • Terminal radi pod root nalogom
 • SSL je potrebno ručno instalirati na FTP i Email servise.

Demo

Demo je dostupan na zvaničnoj prezentaciji:

https://www.aapanel.com/