Postovi sa oznakom "ridk"

Za prvih 1.000.000 čitalaca 100% popusta za Rečnik interneta

(sada kad smo privukli vašu pažnju, da kažemo i istinu) Naslov i slika zbog koje ste krenuli u čitanje ovog teksta su istovremeno potpuna laž i potpuna istina. Kako je to moguće? Najpre, Rečnik interneta i digitalne komunikacije (englesko-srpski) je

Čitaj dalje