Postovi sa oznakom "OU"

Važne izmene kod generisanja CSR-a prilikom poručivanja SSL sertifikata

Sertifikaciona tela (CA) su od 1. jula počela da odbacuju informacije o organizacionoj jedinici (OU – Organizational Unit) iz digitalnih sertifikata. To ukratko znači da kada pravite CSR (certificate signing request) za SSL, ovo polje, koje je do sada bilo

Čitaj dalje