Postovi sa oznakom "mikroservisi"

Kako da zaštitite mikroservise unutar svoje aplikacije

Kao što verovatno već znate, mikroservisna arhitektura deli aplikacije na nekoliko nezavisnih servisa koji među sobom komuniciraju preko definisanih interfejsa. To je popularan pristup za postavljanje, prvenstveno cloud-native aplikacija, jer vam on omogućava da skalirate svaki deo aplikacije posebno, bez

Čitaj dalje

Šta je orkestracija kontejnera?

Ozbiljnije upravljanje kontejnerima aplikacija (posebno kao deo CI/CD ili DevOps pipeline-a) je teško zamislivo bez automatizacije. Oko 60% kompanija ima 2 do 8 kontejnera po jednoj aplikaciji (oko 30% radi u rasponu od 11 do 100 po aplikaciji), tako da

Čitaj dalje