Postovi sa oznakom "kill"

xkill komanda u linux-u

Xkill komanda – Kako “ubiti“ procese u Linux-u

Kako “ubiti“ proces / resurs u Linux-u? Verujemo da već znate odgovor na ovo pitanje. Jednostavno je. Pronađemo njegov PID i zatim ga prosledimo kill komandi. Na primer, PID terminala pronalazimo na sledeći način: $ ps -A | grep -i

Čitaj dalje