Postovi sa oznakom "CSR"

Važne izmene kod generisanja CSR-a prilikom poručivanja SSL sertifikata

Sertifikaciona tela (CA) su od 1. jula počela da odbacuju informacije o organizacionoj jedinici (OU – Organizational Unit) iz digitalnih sertifikata. To ukratko znači da kada pravite CSR (certificate signing request) za SSL, ovo polje, koje je do sada bilo

Čitaj dalje
izdavanje ssl-a

Od polovine avgusta izdavanje SSL-a ograničeno na godinu dana

O ograničenju perioda validnosti SSL sertifikata na godinu dana se govori godinama unazad. Bilo je priče o izdavanju SSL-a na gosinu dana. Taj trenutak je sada i došao. Zagovornici ove promene su kao prednost navodili da je manji rizik od

Čitaj dalje