Postovi sa oznakom "anketa"

Zadovoljni mcloud korisnici

Rezultati ankete: Koliko su zadovoljni mCloud korisnici

Jedan od najboljih pokazatelja kvaliteta nekih usluga je svakako nivo zadovoljstva korisnika. To je inače jedna od najteže merljivih kategorija mada se prilično dobra slika može videti kroz prizmu analize dobijenih podataka u anketi koju smo sproveli uoči Nove godine.

Čitaj dalje