Monitoring

Home » Servisi » Monitoring
eyeAko želite da neko budno motri na vaš sistem i dojavi vam kada je povećano operećenje, iskorišćenost resursa pri kraju, nedostupan neki servis ili port  – naš sistem to može za vas mServer.

Usluga podrazumeva nadgledanje servera po različitim portovima, servisima ili sistemskim resursima:

  • dostupnost sajta
  • dostupnost baze
  • dostupnost ftp servera
  • dostupnost mail servera
  • mogućnost definisanja procenta za iskorišćenja diska
  • mogućnost definisanja procenta za CPU opterećenje
  • mogućnost definisanja procenta za RAM opterećenje

U zavisnosti od podesenih parametara (npr nedostupnost duza od <1 minuta, opterećenje od 90% određenog sistemskog resursa i drugo) sistem će vam poslati obaveštenje na e-mail

Želite monitoring servis u skladu sa vašim potrebama?