IT4Biz

22 јануара, 2015
admin

mDataCenter nam je omogućio da klijentima ponudimo kvalitetniju uslugu hostinga virtuelnih servera, a da istovremeno optimizujemo naše troškove, zato što sada plaćamo tačno onoliko virtuelnih resursa koliko nam je potrebno. Ali, važno nam je i da, uvek ukoliko se zahtevi naglo povećaju, možemo za samo nekoliko minuta sami da prilagodimo kapacitet i mogućnosti našeg hostinga i tako ispunimo očekivanja klijenata.

Nikola MarkovićCTOIT4biz