Monitoring (spremljanje)

Home » Storitve » Monitoring (spremljanje)
eyeMonitoring – če želite, da nekdo budno pazi na vaš sistem in vam sporoči v primeru povečane obremenitve, izkoriščenosti virov blizu maksimalne vrednosti, nedosegljivosti kakšne storitve ali vrat – naš sistem to zmore.

Monitoring pomeni nadzor strežnikov po različnih vratih, storitvah ali sistemskih virih:

  • razpoložljivost spletne strani,
  • razpoložljivost baze,
  • razpoložljivost strežnika ftp,
  • razpoložljivost e-poštnega strežnika,
  • možnost določanja odstotka izkoriščenosti diska,
  • možnost določanja odstotka za obremenitev procesorja (CPU),
  • možnost določanja odstotka za obremenitev delovnega spomina

Odvisno od nastavljenih parametrov (npr. nerazpoložljivost daljša od 1 minute, 90-odstotna obremenjenost določenega sistemskega vira in podobno) vam sistem na e-naslov pošlje obvestilo.

Želite monitoring v skladu z vašim potrebami?