Reseller

Home » Partner program » Reseller

pieČe svojim strankam priporočate mCloud, na katerem ste namestili programsko opremo ali aplikacijo, ki jo vzdržujete ali ponujate po modelu SaaS, potem lahko postanete del našega programa Reseller. Dokler je stranka hkrati vaša in naša, boste dodatno zaslužili še od storitve mCloud, ki ste jo priporočili in jo vzdržujete.

Program Reseller pomeni, da vaši uporabniki po priporočilu najamejo storitev mCloud neposredno od vas, potem pa jo vi naprej vzdržujete ali na njej ponujate svoje storitve – postavljanje ali vzdrževanje spletne strani, e-poštnega strežnika, določene aplikacije (ERP, CRM, SharePoint, sistem z žetoni ali kaj drugega). Fakturiranje storitve mCloud izvaja mCloud, reseller pa neposredno zaračuna samo svoje storitve. Za dogovorjeno obdobje obračuna bomo od vseh aktivnih uporabnikov resellerja v tem obdobju del nakazanih sredstev za strežnik mCloud nakazali resellerju.

Se sliši zanimivo? ? Oglasite se nam za več informacij.

Bi radi ponujali storitev gostovanja pod svojo znamko?

Glej WhiteLabel program