Research Solutions

admin

Mainstream je za mene pojam pouzdanosti. Surađujemo već pet godina na različitim, manje ili više zahtjevnim projektima i uvijek je sve bez prigovora. To što Mainstream pruža predstavlja idealnu razinu usluge, Mainstream omogućava miran san.

Narcis SelimićPomoćnik direktoraPARTNER Research Solutions