IT4Biz

admin

mDataCenter nam je omogućio da klijentima ponudimo kvalitetniju uslugu hostinga virtualnih servera, a da istovremeno optimiziramo naše troškove, zato što sada plaćamo točno onoliko virtualnih resursa koliko nam je potrebno. Ali, važno nam je i da, uvijek ako se zahtjevi naglo povećaju, možemo za samo nekoliko minuta sami prilagoditi kapacitet i mogućnosti našeg hostinga i tako ispuniti očekivanja klijenata.

Nikola MarkovićCTOIT4biz