Platforma

Home » Tehnologija » Platforma

mcmCloud platforma omogućava da instalirate ili hostirate svoj servis ili aplikaciju na kvalitetnoj, brzoj i redundantnoj domaćoj cloud infrastrukturi. Servis spada u grupu naprednih IaaS (infrastructure as a service) rješenja s objedinjenim dodatnim uslugama: domene, ssl certifikati, dns usluge, CDN servis, preinstalirana SaaS rješenja. U pitanju je u potpunosti zaokružen proizvod koji pored pomenutih servisa uključuje mehanizme online plaćanja i pregleda sustava i arhiviranja.

Mogućnosti koje vam platforma pruža su lako i brzo skaliranje i proširenje resursa po potrebi, dodavanje novih servera ili servisa uz nekoliko klikova mišem, visoka dostupnost i minimalni downtime u slučaju otkaza nekog od segmenata same cloud infrastrukture ili servera, uz automatsku migraciju i restart servera na zdravom segmentu cloud platforme.

Kao takva, mCloud platforma je jedinstvena u regiji i jedina nudi da na jednom mestu, 100% samostalno, bez ikakvih tehničkih ili administrativnih prepreka, online zakupite i upravljate servisom, uz isporuku od nekoliko minuta (u slučaju kupovine kreditnom karticom).

Ključni element mCloud ponude je naša domaća, stručna i savetodavna podrška, koja će bez obzira na tip upita tj. tiketa, uvijek odgovoriti i barem vas usmjeriti prema rješenju tj. eliminirat će vašu eventualnu dilemu.