Kontrolni panel

Home » Tehnologija » Kontrolni panel

controlNapredni mCloud kontrolni panel korisnicima omogućava da sve usluge automatski zakupljuju i u potpunosti upravljaju njima, bez pomoći našeg osoblja, kao i kompliciranih ili nepotrebnih administrativnih procedura. Za sve što vam treba možete računati na našu pomoć, ali ako volite sve raditi sami, nitko vas u tome ne ograničava jer imate sve potrebne alate za administraciju potrebnih servisa.

Korištenjem mCloud korisničkog panela, u svakom trenutku možete:

  • izmijeniti ili dodati kontaktne podatake,
  • kreirati dodatne naloge za vaše kolege i suradnike i dodijeliti im različite privilegije,
  • promijeniti lozinku za pristup,
  • postaviti sigurnosna pravila za pristup vašem nalogu,
  • online pregledati i plaćati račune i/ili preuzeti uplatnice/predračune,
  • dodati sredstva za buduću upotrebu (za nove narudžbe ili za automatsko plaćanje računa),
  • pregledati povijest svih email poruka koje smo vam poslali, kao i vaših dosadašnih logiranja na panel,
  • provjeriti aktuelni status naručenih ili aktivnih servisa,
  • naručiti nove servise i odmah ih koristiti,
  • konfigurirati aktivne servise (povećanje ili smanjenje resursa, reboot, podešavanje parametara, upravljanje domenima i DNS rekordima i drugo).