DNS

Home » Servisi » DNS

Anycast DNS

globe

DNS infrastruktura je nešto o čemu je potrebno posebno voditi računa, s obzirom na to da DNS kao servis čini ključni gradivni element Interneta. Kao odgovor na tu kritičnost i potrebe korisnika, implementiran je Anycast pristup i na DNS servere.

Anycast DNS servis omogućava da identični, globalno razuđeni i postavljeni DNS serveri oglašavaju informacije s različitih fizičkih lokacija i mreža. Korisnicima se podaci primarno serviraju sa fizički najbliže lokacije, a u slučaju bilo kakvim problema sa sljedeće najbliže. Samim time, postiže se značajno veća pouzdanost i redundatnost, kao i učinkovitost i bolje balansiranje upita ka DNS-ovima, a održavanje i update podataka za domenske zone nikada nije bilo lakše. Također, prednosti su i mnogo veća sigurnost i otpornost na DDoS napade.

Korištenje Anycast DNS servisa omogućeno je bez dodatne naknade, za sve korisnike koji imaju zakupljenu neku od mCloud usluga. Korisnici na raspolaganju imaju sljedeće mogućnosti:

  • Dodavanje izmjena DNS templatea
  • Dodati/izmijeniti A record
  • Dodati/izmijeniti MX entry
  • Dodati/izmijeniti CNAME (Alias Name)
  • Klonirati DNS podešavanja s neke druge domene
  • Dodati/izmijeniti AAAA record
  • Dodati/izmijeniti TXT record
  • Dodati/izmijeniti NS record
  • Dodati/izmijeniti SRV record
  • Promeniti TTL vrijednosti (1-48 sati).

Anycast DNS opcije su na raspolaganju ako imate registriranu domenu kod nas i koristite mCloud DNS servere, a ukoliko imate samo server i željeli biste koristiti postojeću domenu registriranu na drugom mjestu, dovoljno je da kreirate tiket kako bismo vam aktivirali ovu uslugu.